Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Mapa nemocnice

BLOK A

Detské, Interné, Ortopedické, Gyn.-pôrodnícke, Novorodenecké, Patologické, Chirurgické, OAIM

BLOK B

TaRCH, ORL, Neurologické oddelenie, ambulancie odborných lekárov, Bufet

Poliklinika

FRO, HTO, Klinickej mikrobiológie, Klinickej onkológie, RDG oddelenie, ambulancie odb. lekárov

Detská poliklinika

detské odborné ambulancie

Príjem

Urgentný príjem, LSPP

LDCH

Kožné, Psychiatrické, Doliečovacie, Paliatívne oddelenie

Prevádzky

kuchyňa, jedáleň, práčovňa, vrátnica, ambulancie zubných lekárov, spalovňa

Voľné pracovné miesta

Partneri