O nemocnici

pohľad na nemocnicu

Základné informácie o nemocnici

Základný kameň bol položený 9. mája 1952. 9. mája 1957 je oficiálne otvorená NsP Považská Bystrica, s počtom postelí 307. V r. 1960 dochádza k územnej reorganizácii okresov. Zlúčením okresu: Ilava, Púchov, Považská Bystrica, vznikol nový okres Považská Bystrica s následnou reorganizáciou zdravotníckych služieb, preto dochádza k rozširovaniu ako lôžkovej, tak i ambulantnej starostlivosti a počet lôžok stúpol na 564. V súčasnosti má NsP Považská Bystrica 461 postelí.

Rozsah poskytovanej starostlivosti

NsP poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch schválených MZ SR hlavne pacientom z regiónu Považská Bystrica, ako aj ďalším pacientom, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť.

Náplň činností NsP

  • 14 lôžkových oddelení
  • 7 zariadení SVaLZ
  • Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v 42 špecializačných odboroch
  • poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti akémukoľvek pacientovi, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený život alebo zdravie osoby
  • zabezpečovanie ďalšej odbornej zdravotnej starostlivosti

Mapa Nemocnice