Kvalita

Integrovaný Manažérsky systém

Nemocnica má zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem ISO.

Politika kvality

Politika kvality, enviromentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vrcholovým dokumentom, ktorým sa manažment zaviazal riadiť pri svojej každodennej činnosti a rozvoji svojich aktivít.

Voľné pracovné miesta

Partneri