Telefóny a emaily

Urgentný príjem I. typu

Urgentný príjem I. typu

MUDr. Bodnar Oleksander
UP ortopedická časť
UP interná časť
UP neurologická časť
Recepcia
Centrálna šaťňa
Šatňa pacientov

Lôžkové oddelenia

Detské oddelenie

D-JIS
Kojenecké oddelenie
Lekárska izba
Detská príjmová amb.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Zástupca primára
Gynekologické oddelenie
Lekárska izba
Pôrodnícke oddelenie
Pooperačná izba
Príjmová a konziliárna ambulancia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie ženy
Oddelenie muži
Lekárska izba
Lekárska izba muži

Interné oddelenie

Oddelenie ženy
Oddelenie ženy - lekárska izba
Oddelenie muži
Oddelenie muži - lekárska izba
Lekárska izba
Dokumentačná pracovníčka

Kožné oddelenie

Lekárska izba
Ošetrovňa sestry
Vyšetrovňa lekári
Stacionár

Neurologické oddelenie

Vyšetrovňa krátka strana
Vyšetrovňa dlhá strana
Stacionár
EEG funkčné

Novorodenecké oddelenie

Vedúca sestra
Pracovňa lekári
N-JIS

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Anesteziologická amb.
Amb. chronickej bolesti

Oddelenie dlhodobo chorých

Lekárska izba
Vyšetrovňa lekári
Vyšetrovňa sestry
Logopedická amb.

Oddelenie paliatívnej starostlivosti

Lekárska izba
Vyšetrovňa

Interné oddelenie II.

Vyšetrovňa
Lekárska izba

Ortopedické oddelenie

Vyšetrovňa

Psychiatrické oddelenie

Prim. MUDr. Némethová Ivana
Pracovňa lekári
Vyšetrovňa - akútna časť
Dokumentačný pracovník
Psychológ
Vyšetrovňa I. 1.poschodie
Vyšetrovňa I. 2.poschodie
Pacienti 1.poschodie
Pacienti 2.poschodie
Psychiatrická ambulancia MUDr. Némethová, MUDr. Jakešová
Psychologická ambulancia

Riaditeľstvo, prevádzka a pohotovosť

Riaditeľstvo

Námestník pre ošetrovateľstvo
Ekonomicko-technický námestník
Referent bankových operácií
Vedúci odboru dopravy
Vedúci oddelenia technických činností
Referát odpadového hospodárstva
Referát pre zdravotechniku
Vedúca oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami
Zasadačka sut. polikliniky

Prevádzka

Telefónna ústredňa
Referent dopravy
Príjem pacientov,archív
Vrátnica
Vrátnica LDCH
Práčovňa výdaj
Šijáreň
Diétne sestry
Kuchyňa
Údržba
Vedúci kotolne a odpadového hospodárstva
Výmeníková stanica
Nádvorníci

Pohotovosť

Detská pohotovosť
Pohotovosť dospelých
Pohotovosť dospelých službukon.lek.
Chirurgická amb. MUDr. Majtán
Interná príjmová ambulancia
Šatňa pacientov

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Otorinolaryngológia

Príjmová ambulancia
Vyšetrovňa I.
Operačná sála

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Oddelenie klinickej biochémie

Primár
Vedúci laborant
Pohotovosť I.
Odd. OKB

Rádiodiagnostické oddelenie

Vedúci technik RDG oddelenia
Vedúci technik Diagnostického centra
Evidencia- objednávanie sonografii, mamografii
Evidencia Centra diagnostiky
Pracovisko II.- objednávanie sono prsníkov
RDG pohotovosť
Pracovisko CT-FUTURUM

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

MUDr. Kubíková Ivana
Vyšetrovňa lekára
Fyzikálna terapia
Telocvičňa
Evidencia a objednávanie na vyšetrenie

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Klinika
Vzdušné
Črevné
Imunológia

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Vyšetrovňa EKG
Spirometria

Hematologicko transfúzne oddelenie

Izba lekárov
Špeciálna hematológia
Koagulácia
Dokumentačný pracovník