Sestra

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU na plný pracovný úväzok SESTRY do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

SESTRA - odborná spôsobilosť podľa §11 a  §78 ods.3 Zákona č. 296/2010 Z.z.

Ponúkame výhodné platové podmienky: základná mzda absolventka 1304,00 €, špecialistka 1434,40 €

  • príplatky za zmennosť
  • za nočnú prácu
  • za prácu v sobotu
  • za nedeľu
  • za prácu vo sviatok

Možnosť ďalšieho vzdelávania v špecializačných odboroch a certifikovaných činnostiach.

K dispozícii je aj ubytovanie internátneho typu v prijateľných cenových reláciách.

Voľné pracovné miesta:

  • Chirurgické operačné sály
  • Interné oddelenie I.
  • Novorodenécké oddelenie
  • Interná JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti)

Ďalšie informácie: e-mail: jana.lunakova@nemocnicapb.sk

tel. : 042 / 43 04 145 

Mgr. Jana Lunáková, námestníčka pre ošetrovateľstvo

Voľné pracovné miesta

Partneri