Ambulantná pohotovostná služba

Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, pre deti a dorast vykonáva Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica.

Ordinačné hodiny: 16:00 - 22:00 hod (dni pracovného pokoja: 7:00 - 22:00 hod) 

Blok B, prízemie

Na čo slúži ambulantná pohotovostná služba?

    Ambulantná pohotovostná služba slúži na ošetrenie pacienta po ordinačných hodinách praktického lekára, ku ktorému pacient patrí. Pokiaľ už pacientov praktický lekár neordinuje a pohotovosť ešte nie je otvorená, pacient bude vyšetrený na centrálnom príjme ktorejkoľvek nemocnice. Lekárska služba prvej pomoci nemá väčšinou výjazdovú službu (nemá sanitky).

Kedy mám navštíviť pohotovosť a kedy mám ísť rovno do nemocnice?

   Ambulantnú pohotovostný službu navštívime pri každej výraznej zmene zdravotného stavu: závrate, bolesti, teplota, malé rany a odreniny. Pohotovostný lekár zastúpi Vášho praktického lekára. V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru zavoláme na tel.: 112 alebo na staré zaužívané číslo 155, alebo dovezieme pacienta na centrálny príjem do nemocnice.

Koľko zaplatím za ošetrenie na pohotovosti?

   Každý pacient platí za vyšetrenie 2 € podľa zákona 577/2004 Z.z.. Od platby je pacient oslobodený iba ak ostane hospitalizovaný alebo je vojak vykonávajúci povinnú vojenskú službu alebo občan vykonávajúci civilnú službu.