Mobilný hospic

Mobilný hospic Považská Bystrica

 

Mobilný hospic Považská Bystrica, zriadený pri Oddelení paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, poskytuje paliatívnu starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu života, a to výlučne v domácom prostredí.Mobilný hospic vznikol za finančnej podpory z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica získala finančné prostriedky na zriadenie Mobilného hospicu v rámci projektu Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov. Služby, ktoré poskytuje svojim klientom Mobilný hospic Považská Bystrica kontinuálne nadväzujú  na ústavnú starostlivosť a poskytujú nevyliečiteľne chorým pacientom odbornú starostlivosť v ich domácom prostredí.

            Oddelenie paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica je jedným z prvých na Slovensku. Funguje v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica 18 rokov. Jeho personál má tak dlhoročné odborné skúsenosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti paliatívnej medicíny. Vedúcim pracovníkom a odborným garantom celého oddelenia ako aj Mobilného hospicu Považská Bystrica ja prim. MUDr. Helena Kmecíková, primár Oddelenia paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, odborník v oblasti vnútorného lekárstva. Prim. MUDr. Kmecíková vedie v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica aj gastroenterologickú a internú ambulanciu a v roku 2024 končí špecializačné štúdium v špecializačnom odbore: paliatívna medicína.

            Dôvodom prečo vznikol projekt Mobilný hospic Považská Bystrica je to, že Oddelenie paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica preberá pacientov s ťažko zvládnuteľnými prejavmi jednak z ostatných oddelení Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, ale aj z iných okolitých nemocníc, onkologických oddelení, z ambulantnej starostlivosti  obvodných lekárov, rajónnych onkológov. Kapacity Oddelenia paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica len z veľmi malej časti pokrývajú potrebu poskytovania takéhoto typu zdravotnej starostlivosti v regióne. Dopyt po chýbajúcej paliatívnej starostlivosti tak pomôžu aspoňz časti pokryť služby Mobilného hospicu Považská Bystrica. Vzhľadom na rozširujúce sa možnosti liečby a ošetrovateľskej starostlivosti chceme nevyliečiteľne chorým pacientom zabezpečiť predĺženie života, zachovanie komfortu a kvality života. Poskytovaním služieb klientom  Mobilného hospicu chceme vyhovieť veľkej časti pacientov v terminálnom štádiu života, ktorí v posledných  chvíľach života preferujú domáce prostredie pred nemocničným.

            Služby klientom Mobilného hospicu sú poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00. Pacientom a ich rodinám je mimo uvedených ordinačných hodín k dispozícií NON STOP telefonická linka: 0901 918 755, na ktorej dostanú v prípade potreby odborné rady. Služby Mobilného hospicu poskytuje klientom Mobilného hospicu tím mobilného hospicu, ktorý tvorí odborný zdravotnícky personál. Nezdravotnícke činnosti ako sú rady v sociálnej oblasti, psychologické poradenstvo a duchovnú podporu zabezpečujeme pomocou sociálneho pracovníka, klinického psychológa a duchovného. Podmienky prijatia pacienta do Mobilného hospicu Považská Bystrica a potrebné tlačivá nájdete tu: https://www.nemocnicapb.sk/mobilny-hospic.html?page_id=7864

Voľné pracovné miesta

Partneri