Prijmeme lekára-absolventa/lekárku- absolventku na neurologické oddelenie

Zaoberáme sa širokou škálou neurologických ochorení, vrátane akútnej trombolytickej liečbyiCMP ( v spolupráci s UN Martin i endovaskulárnou liečbou). Naši skúsení kolegovia Vászaučia v neurologických vyšetrovacích metódach ako EMG, EEG a sonografické vyšetrenie.

Riešime extrapyramídové ochorenia a zahajujeme liečbu botulotoxínom. Na neurologickom
stacionári sa venujeme vertebrológii a v spolupráci s radiológmi realizujeme periradikulárnu
terapiu. Zabezpečujeme tiež starostlivosť o detských neurologických pacientov (máme
atestovaného detského neurológa). O Váš odborný rast sa postaráme v plnom rozsahu tak,
aby ste boli pripravení úspešne vykonať špecializačnú skúšku v odbore neurológia.
Ponúkame:
plný úväzok alebo typ úväzku prispôsobený Vašim potrebám
nástup podľa dohody
základný plat od 1816 €
príjemný profesionálny kolektív
skvelé možnosti profesionálneho uplatnenia
týždeň dovolenky navyše
ubytovanie internátneho typu v prijateľných cenách

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu kontaktujte:
prim. MUDr. Slavomíra Púčeková, tel.: 00421 908 848 123

Voľné pracovné miesta

Partneri