Zapožičanie zdravotníckych pomôcok

V rámci Mobilného hospicu Považská Bystrica je možnosť zapožičať si nasledovné zdravotnícke pomôcky:

-          polohovateľná posteľ;

-          barle;

-          chodítko;

-          antidekubitný matrac;

-          pojazdné WC kreslo;

-          kyslíkový koncentrátor

Zdravotnícku pomôcku možno zapožičať maximálne na 1 mesiac. V prípade, že chce pacient zdravotnícku pomôcku na dlhšie obdobie, predloží Žiadosť o zapožičanie zdravotníckej pomôcky opätovne. V prípade, že pomôcka nie je rezervovaná ďalším pacientom, po schválení lekára Mobilného hospicu mu bude zdravotnícka pomôcka zapožičaná na ďalšie obdobie.

Dokumenty na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Partneri