Dopravná zdravotná služba

DISPEČING : 042/4304363 
Prevádzka: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986

Táto služba je poskytovaná súkromnou spoločnosťou Zdravotná doprava Púchov, spol. s r.o..

Služba je zameraná najmä na:

  • dopravu pacientov do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia na hospitalizáciu a po hospitalizácii,
  • dopravu pacientov do zdravotníckeho zariadenia na odborné vyšetrenia, liečebné úkony (napr. dialýza) atď. a dopravu späť zo zdravotníckeho zariadenia po vyšetrení a liečebných úkonoch,
  • prevoz biologického materiálu, liekov a transfúznych prípravkov

Dopravná zdravotná služba nezabezpečuje dopravu v akútnych prípadoch tzv. záchranku. 
Dopravu v akútnych prípadoch zabezpečuje rýchla zdravotná služba.