Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM

Názov projektu: Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica

Výzva:Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti

Kód výzvy:11I02-21-V10

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Komponent: Komponent 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Názov investície:Investícia 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

Zdroj financovania:  Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška príspevku: 6 000 000,00 €/s DPH/

Projekt Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica je súčasťou rozvojového plánu nemocnice na rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice. Projekt bude financovaný z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica získala z Plánu obnovy a odolnosti  Slovenskej republiky dotáciu vo výške 5 000 000,00 € bez DPH /6 000 000,00 € s DPH/.

Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom, a to navýšením počtu lôžok oboch oddelení a zároveň prinesie modernizáciu priestorov a prístrojového vybavenia týchto oddelení tak, aby spĺňali parametre modernej medicíny. Obe oddelenia – JIS interného oddelenia a OAIM zabezpečujú hyperakútnu zdravotnú starostlivosť pre pacientov v život ohrozujúcom stave, ich modernizácia je pre nemocnicu preto jednou z priorít.  Modernizáciou priestorov a prístrojového vybavenia chceme zvýšiť komfort pacientov, zefektívniť diagnostiku pacientov a motivovať personál vhodným pracovným prostredím. Obnova oboch nemocničných traktov bude prebiehať so zreteľom na environmentálnu udržateľnosť a technologický pokrok.

Realizácia jednotlivých aktivít projektu začala v 4Q/2023. Začatie realizačných prác a samotnej rekonštrukcie je plánované na 2Q/2024.

                             

Voľné pracovné miesta

Partneri