Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zriadená 24-hodinová antikorupčná linka vo forme elektronickej pošty, pre podávanie oznámení súvisiacich s podozrením na protispoločenskú činnosť.

 

Antikorupčná linka: oznamenia@nemocnicapb.sk 

 

Oznámenie podľa cit. zákona je teda možné podať: 

-          písomne e-mailom na vyššie uvedenú adresu,

-          poštou na adresu NsP a k rukám zodpovednej osoby,

-          odovzdať osobne priamo zodpovednej osobe v NsP,

-          ústne do zápisnice u zodpovednej osoby NsP.

Voľné pracovné miesta

Partneri