Jednodňová zdravotná starostlivosť

Jednodňová zdravotná starostlivosť sa zaoberá poskytovaním jednorázovej zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti chirurgie, kedy nie je potrebné vykonávať náročnejšie zdravotnícke výkony s následnou niekoľkodňovou hospitalizáciou. Drobné operačné zákroky sú zakončené max. 1-2 dňovou odbornou hospitalizáciou. 

Neinvazívne zásahy modernými endoskopickými technikami zjednodušujú a skracujú liečbu pacienta.

Súčasťou jednodňovej chirurgie sú všetky predoperačné vyšetrenia, ako i následné pooperačné kontroly počas domácej liečby.

Voľné pracovné miesta

Partneri