Rekonštrukcia ODCH

Názov projektu: Rekonštrukcia lôžok následnej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica

Výzva:Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti

Kód výzvy:13I02-21-V17

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Komponent: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov investície:Investícia 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti

Zdroj financovania:  Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška príspevku:    872 608,34 €/s DPH/

Projekt: Rekonštrukcia lôžok následnej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica je súčasťou rozvojového plánu nemocnice na rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice. Projekt rekonštrukcie oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica bude financovaný z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica získala z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky dotáciu vo výške 727 173,62 € bez DPH/872 608,34 €s DPH/.

Investičný zámer sa dotkne 18 chronických lôžok oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a niektorých spoločných priestorov oddelenia. V rámci rekonštrukciedôjde aj k obnove materiálno-technického vybavenia pacientskych izieb a bude zakúpená nová zdravotnícka technika. Rekonštrukcia a zmodernizovanie priestorov, nové modernejšie prístrojové vybavenie prinesú pacientom vyšší komfort a zvýši sa úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Momentálne prebiehajú prípravné aktivity projektu. Samotná rekonštrukcia je plánovaná na 3Q/2024. Revitalizácia oddelenia bude prebiehať so zreteľom na environmentálnu udržateľnosť a technologický pokrok.

                                

Voľné pracovné miesta

Partneri