V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov. 

                   

                           Očná ambulancia ORDINUJE už aj každú stredu.   

Prijmeme sestry na interné oddelenie do nepretržitej prevádzky

s  možnosťou vyplatenia náborového príspevku vo výške 3000 €

po uplynutí skúšobnej doby a s podmienkou odpracovania

dvoch rokov v plnom pracovnom úväzku.

Bližšie informácie u námestníčky pre ošetrovateľstvo – 0901 918 702

2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica

19.4.2024
Vážení priatelia, dovoľte aby sme Vás opäť poprosili o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica cestou dlhodobo zriadeného OZ NAŠA NEMOCNICA.

!!!OZNAM!!!

18.4.2024
Vzhľadom na čerpanie riadne nahlásených dovoleniek a PN-niek na Internom oddelení a v súvislosti so zabezpečením poskytovania akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na danom oddelení dočasne prerušujeme činnosť Internej ambulancie v dňoch 22.04.2024- 03.05.2024.

10ks vankúšov pre našich pacientov

12.4.2024
Zamestnanci Oddelenia paliatívnej starostlivosti srdečne ďakujú p. Milanovi Gáboríkovi za zakúpenie 10 ks vankúšov, ktoré výrazne prispejú k väčšiemu pohodliu našich klientov.

!!!OZNAM!!!

11.4.2024
Vážení pacienti! S ohľadom na nepriaznivú personálnu situáciu od 10.4.2024 dočasne neprijímame na našom pracovisku nových onkologických pacientov až do odvolania.

Nový anestéziologický prístroj Cerastation 650

10.4.2024
Naša nemocnica zakúpila za pomoci finančného príspevku 10 tisíc eur od Považská cementáreň, a.s., Ladce nový anestéziologický prístroj Cerastation 650 s monitorom vitálnych funkcií B105 v celkovej hodnote takmer 27 tisíc eur.

Voľné pracovné miesta

Partneri