Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov. 

Dotaznik k vakcinacii covid-19                              

Poucenie k vakcinacii covid-19

Kostný denzitometer

09.8.2022
Za finančnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja pribudol na naše Rádiodiagnostické oddelenie celotelový kostný denzitometer v celkovej hodnote takmer 48 400 Eur.

❤ Darovanie krvi

03.8.2022
V rámci našej nemocnice máme 32 aktívnych darcov krvi z radu našich zamestnancov, ktorí sa pravidelne stretajú na Hematologicko- transfúznom oddelení a darujú tu najcennejšiu tekutinu.

Peňažný dar pre psychiatrické oddelenie

27.7.2022
Kolektív psychiatrického oddelenia srdečne ďakuje nadácií Medeko Považská Bystrica za peňažný dar, vďaka ktorému nám mohol pán Šaradín zhotoviť 10 pohodlných kresiel pre našich pacientov.

Nová centrálna šatňa pre pacientov

22.7.2022
Vďaka spoločnosti HBH, a.s. Považská Bystrica sa môžeme pýšiť novou centrálnou šatňou pre našich pacientov.

Nové lavičky a posedenie pri ohnisku

18.7.2022
Vďaka šikovným zamestnancom nemocnice sa pri budove LDCH vybudovalo krásne posedenie pri ohnisku s možnosťou opekania, pre obyvateľov CSS Lúč a Psychiatrického oddelenia.

Voľné pracovné miesta

Partneri