V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov. 

                   

                           Očná ambulancia ORDINUJE už aj každú stredu.   

Prijmeme sestry na interné oddelenie do nepretržitej prevádzky

s  možnosťou vyplatenia náborového príspevku vo výške 3000 €

po uplynutí skúšobnej doby a s podmienkou odpracovania

dvoch rokov v plnom pracovnom úväzku.

Bližšie informácie u námestníčky pre ošetrovateľstvo – 0901 918 702

SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

14.6.2024
Dnes je veľmi výnimočný deň a to SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI Radi by sme touto cestou poďakovali ľuďom, ktorí majú srdce na dlani a darujú to najvzácnejšie, čo majú – svoju vlastnú krv.

„ESO ANGELS AWARDS 2023- PLATINUM STATUS“

13.6.2024
Opäť výnimočné ocenenie „ESO ANGELS AWARDS 2023- PLATINUM STATUS“ pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Tento krát putuje na naše Neurologické oddelenie od EUROPEAN STROKE ORGANIZATION (ESO), ktorú každoročne udeľuje iniciatíva ANGELS za manažment a liečbu akútnych cievnych mozgových príhod.

Brigáda v kuchyni NsP PB

12.6.2024
Počas letných prázdnin ponúkame možnosť brigády v KUCHYNI NsP Považská Bystrica.

Oznam pre záujemcov o letnú brigádu

03.6.2024
Počas letných prázdnin ponúkame možnosť brigády na úseku technicko- prevádzkových činností. Bližšie informácie vám poskytneme na tel. čísle: 0901918734 alebo prostredníctvom mailu jozef.rafaj@nemocnicapb.sk Tešíme sa na spoluprácu

Filtre pre vodovodné batérie

23.5.2024
Na zdraví našich najmenších nám mimoriadne záleží, preto sme zabezpečili vodovodné batérie určené na umývanie novorodencov na Novorodeneckom oddelení filtrami, ktoré dokážu účinne zachytiť aj baktérie, ako sú napríklad legionely.

Voľné pracovné miesta

Partneri