V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov. 

                   

Prijmeme sestry na interné oddelenie do nepretržitej prevádzky

s  možnosťou vyplatenia náborového príspevku vo výške 3000 €

po uplynutí skúšobnej doby a s podmienkou odpracovania

dvoch rokov v plnom pracovnom úväzku.

Bližšie informácie u námestníčky pre ošetrovateľstvo – 0901 918 702

!!!OZNAM!!!

13.2.2024
Od 13.02.2024 sú návštevy na Internom oddelení I. a Internom oddelení II. opäť POVOLENÉ. Zároveň sú týmto dňom ZAKÁZANÉ návštevy na Kožnom oddelení, z dôvodu zvýšeného nárastu chorobnosti u pacientov na akútne respiračné ochorenia. Za porozumenie ĎAKUJEME.

!!!OZNAM!!!

08.2.2024
Vážení občania, na Psychiatrickom oddelení sú návštevy opäť povolené.

Nové skrinky na neurologickom oddelení

07.2.2024
Za nové skrinky, ktoré pribudli na Neurologické oddelenie patrí veľká vďaka A. Miškechovi a M. Sovíkovi.

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica

02.2.2024
Vážení priatelia, dovoľte, aby sme Vás opäť poprosili o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica cestou dlhodobo zriadeného OZ NAŠA NEMOCNICA.

!!!OZNAM!!!

31.1.2024
Vzhľadom na zvýšený nárast výskytu akútnych respiračných ochorení chrípky a chrípke podobných ochorení v regióne a na základe aktuálnej zvýšenej chorobnosti u pacientov platí dňom 31.01.2024 zákaz návštev aj na Psychiatrickom oddelení.

Voľné pracovné miesta

Partneri