Mobilný hospic

Názov projektu: Mobilný hospic Považská Bystrica

Výzva:Rozšírenie o obnova siete mobilných hospicov

Kód výzvy: 13I03-21-V01

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Komponent: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov investície: Investícia 3_Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Zdroj financovania:  Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška príspevku: 81 458,40 €/s DPH/ 

Mobilný hospic Považská Bystrica, zriadený pri Oddelení paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, poskytuje paliatívnu starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu života, a to výlučne v domácom prostredí. Mobilný hospic vznikol za finančnej podpory z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Služby, ktoré poskytuje svojim klientom Mobilný hospic kontinuálne nadväzujú na ústavnú  starostlivosť a poskytujú nevyliečiteľne chorým pacientom odbornú starostlivosť v ich domácom prostredí.

Projekt Mobilný hospic Považská Bystrica vznikol preto, že kapacity Oddelenia paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica len z veľmi malej časti pokrývajú potrebu poskytovania takéhoto typu zdravotnej starostlivosti v regióne. Oddelenie paliatívnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica totiž preberá pacientov s ťažko zvládnuteľnými prejavmi jednak z ostatných oddelení Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, ale aj z iných okolitých nemocníc, onkologických oddelení, z ambulantnej starostlivosti obvodných lekárov, rajónnych onkológov. Poskytovaním služieb klientom Mobilného hospicu chceme vyhovieť veľkej časti pacientov v terminálnom štádiu života, ktorí v posledných chvíľach života preferujú domáce prostredie pred nemocničným.

Činnosť Mobilného hospicu Považská Bystrica začala vo februári 2024. Po absolvovaní vstupných prehliadok klientov/pacientov a ich zaradení do Mobilného hospicu Považská Bystrica, začal v apríli 2024 poskytovať personál Mobilného hospicu Považská Bystrica poskytovať klientom služby v ich domácom prostredí.

                             

Voľné pracovné miesta

Partneri