Zriaďovateľ NsP

erb tskAdresa:
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Telefón: 032 / 6555 811 (sekretariát riaditeľa Úradu TSK)
Fax: 032 / 6555 909
E-mail: info@tsk.sk
Web:www.tsk.sk

Štatutár: Ing. Jaroslav Baška

Vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie: Mgr. Štefíková Elena, MPH

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva:

Predseda:

Mgr. Eva Bočincová

Podpredseda:

MUDr. Ladislav Prochádzka

Členovia (poslanci):

doc.MUDr. Ján Bielik, CSc.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

MUDr. Peter Daňo

Ing. Anna Halináková

MUDr. Mohamed Hemza

MUDr. Peter Oulehle

PaedDr. Eleónora Porubcová

MUDr. Igor Steiner

MUDr. Mária Šramková

Voľné pracovné miesta

Partneri