Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Vyšetrenie žíl zadarmo

04.5.2016
Na parkovisku pred budovou NsP PB sa 23.06.2016 v čase od 9.00 do 18.00hod. bude konať už štvrtý ročník podujatia: „Nezľahčujte problém Vašich „ťažkých” nôh – Hnutie za zdravé nohy“. Ide o celoslovenskú zdravotnú edukačnú aktivitu, ktorá je venovaná širokej verejnosti a zameraná na prevenciu a včasné zachytenie chronického žilového ochorenia. Chronické žilové ochorenie je vážnym medicínskym i ekonomickým problémom nielen na SR a až 8 z 10 pacientov trpí týmto ochorením. Väčšina z nás návštevu lekára odkladá a dostatočne sa nelieči. Každý, kto by chcel zistiť viac o ochorení, či v akom stave sú jeho žily, alebo pociťuje prvé príznaky chronického žilového ochorenia, bude môcť navštíviť mobilnú ambulanciu s názvom Hnutie za zdravé nohy, ktorá bude putovať po 46 slovenských mestách od apríla do júna. Všetci ste srdečne vítaní.

Kurz psychofyzickej prípravy v novovybudovaných priestoroch

02.5.2016
V uplynulých mesiacoch sme začali budovať miestnosť psychofyzickej prípravy na pôrod pre budúce mamičky. Nakoľko na pôrodnici sú všetky priestory využité, rozhodli sme sa prerobiť časť čakárne pred pôrodnicou a novorodeneckým oddelením na miestnosť. Budúce mamičky doteraz absolvovali cvičenie a kurz prípravy na pôrod v priestoroch telocvične rehabilitácie, od minulého týždňa využívajú novovybudovanú miestnosť na 4.poschodí . Dôležité informácie: Na kurz je potrebné sa telefonicky objednať na telefónnom čísle 042/43 04 226, nakoľko kapacita telocvične je obmedzená. Termín cvičenia Vám bude pridelený po dohode s certifikovanou pôrodnou asistentkou. Na cvičenie si treba priniesť materskú knižku. Príďte pohodlne oblečené, nakoľko nedisponujeme šatňou. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Valentínska kvapka krvi 2016

15.3.2016
NsP Považská Bystrica sa zapojila do 21.ročníka kampane Slovenského červeného kríža „Valentínska kvapka krvi 2016“, ktorá prebiehala v termíne od 8.februára do 11.marca 2016. Hlavnou myšlienkou kampane bolo poslať pozdrav a želanie skorého uzdravenia človeku, pre ktorého ste možno darovali krv. Spojenie darcu a príjemcu krvi anonymne a na diaľku, prostredníctvom pošty, pohľadnice. Darca po odbere krvi napísal na pohľadnicu krátky pozdrav, či želanie a vhodil pohľadnicu do krabice na HTO. Po ukončení kampane bola krabica s pozdravmi odovzdaná vedeniu NsP Považská Bystrica, ktoré sa rozhodlo ich zverejniť. Veríme, že to prinesie radosť obom stranám.

Rekonštrukcia chirurgickej JIS

10.3.2016
V polovici februára sa na chirurgickom oddelení začala kompletná rekonštrukcia chirurgickej JIS. V zrekonštruovaných priestoroch sa nanovo vybudovali deliace steny, naliala antistatická podlaha, vymaľovali a obložili novým obkladom všetky tri miestnosti. Rekonštrukciou prešli aj rozvody elektriky, počítačovej siete, telekomunikačnej siete, kyslíka a vzduchu. Vo všetkých priestoroch bolo vymenené aj osvetlenie. Rekonštrukciou chirurgickej JIS sme zvýšili úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komfort našim pacientom.

Zakúpené vybavenie z 2% dani v roku 2015

12.2.2016
Vďaka Vašej podpore sme v roku 2015 mohli z darovaných 2% z daní a iných zdrojov zakúpiť pre našu nemocnicu nasledovné vybavenie, ktorým sme zvýšili komfort a úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti našim pacientom.

Voľné pracovné miesta

Partneri