Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Lekáreň Sv. Lukáš

27.8.2014
Lekáreň Sv. Lukáša je od dnes vybavená defibrilátorom Powerheart AED G3. Pomocou ktorého náš zaškolený personál, v prípade náhleho srdcového zlyhania, dokáže poskytnúť prvú pomoc.

Zrealizované rekonštrukcie

30.7.2014
Pre zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komfortu našich pacientov sa naša nemocnica v rámci finančných možností snaží neustále prerábať a rekonštruovať staré priestory.

Ďakujeme

04.7.2014
Ďakujeme Prvej stavebnej sporiteľni za darovanie výpočtovej techniky.

Dotazník

14.5.2014
Vážení klienti, v záujme zabezpečenia dostatočnej kvality zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v našej nemocnici, umožňujeme Vám možnosť vyjadriť sa k spokojnosti s poskytovanými službami prostredníctvom elektronického dotazníka ...

Výberové konanie

14.5.2014
Dňa 7.4.2014 prebehlo výberové konanie na primára novorodeneckého oddelenia NsP Považská Bystrica a primárom od 1.5.2014 bola menovaná MUDr. Monika Mokrášová.

Voľné pracovné miesta

Partneri