Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Vyhlásená nová OVS 2/2017

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, pre umiestnenie nápojových automatov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v zložke Dokumenty - Verejné obstarávanie.

Vyhlásená nová OVS 1/2017

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu pozemku, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v zložke Dokumenty - Verejné obstarávanie.

Zrušená OVS 29/2016

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica týmto oznamuje, že ruší OVS 29/2016 Nebytový priestor - automaty a zároveń oznamuje, že na totožný predmet nájmu bude vyhlásená nová OVS. Dôvodom zrušenia OVS 29/2016 je neudelenie súhlasu predsedu TSK s uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorý je podmienku jej platnosti a účinnosti.

Poďakovanie

NsP Považská Bystrica ďakuje Ing. Marekovi Brojovi M.B.A. a firme Champion Food, s.r.o. za zabezpečenie občerstvenia na Charitatívnej akcii Cechu maliarov Slovenska, ktorá sa konala na našom neurologickom oddelení.

Ocenenie

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ udeľuje MUDr. Igorovi Steinerovi BRONZOVÚ MEDAILU za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.

Voľné pracovné miesta

Partneri