Urgentný príjem I. typu

PrimárMUDr. Bodnar Oleksander
LekáriMUDr. Kholodenko Iakiv
Vedúca sestraMgr. Zuzana Luciaková
Blok, poschodieU, prízemie
Telefón042/4304372
Emailtraumatologia@nemocnicapb.sk

Stručná charakteristika oddelenia

Stručná charakteristika oddelenia:

Urgentný príjem v NsP sa považuje za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Manažuje poskytovanie ZS pri urgentných stavoch, ide teda o dôležitý segment celého reťazca poskytovania ZS.

Na UP sú ošetrovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť, pracuje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne.  

Štruktúra UP:

 • Traumatologická ambulancia
 • Interná ÚPS
 • Neurologická ÚPS
 • Chirurgická ÚPS
 • Ortopedická ÚPS
 • Detská ÚPS – expektačné lôžka (2 ks) 

Urgentný príjem :

 • je samostatným oddelením, ktoré úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby, operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby a s PZ SR
 • slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy
 • je personálne a materiálne vybavený na prevzatie akútnych pacientov - od posádok záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP), posádok Dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich pacientov
 • zabezpečuje vyšetrenie, ošetrenie, liečbu a príjem pacientov v akútnych stavoch so stabilizovanými vitálnymi funkciami v základných medicínskych odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, traumatológia, pediatria a dermatovenerológia
 • zabezpečuje ošetrenie čerstvých úrazov, prvotné ošetrenie zlomenín, ošetrenie rezných poranení pri úrazoch a kompletný manažment polytraumatizovaných pacientov
 • prvotná komplexná diagnostika úrazov v tesnej spolupráci s ostatnými zložkami – traumatologická ambulancia
 • na operačnom sále, ktorý je súčasťou UP zabezpečujeme:

-    ošetrovanie všetkých poranení, ktoré si vyžadujú uzavretie rany

- revidovanie hlbokých bodných poranení

- ošetrovanie poranení šliach a kĺbov

- vykonávanie drobných chirurgických operačných výkonov – vyberanie poškodených znamienok, lipómov...

 • v sadrovni, ktorá je tiež súčasťou UP zabezpečujeme:

-          nakladanie sadrových dláh rôznych veľkostí

-          reponovanie zlomenín s následným naložením sadrovej dlahy

-          úpravy sadrovej dlahy

-          nakladanie rôznych druhov obväzov ( Desaultov obväz, Stelly, bandáže, spiky...)

 • zabezpečuje preberanie, odovzdávanie a úschovu  zvrškov v centrálnej šatni -  pacientom sa vydáva potvrdenie o úschove
 • zabezpečuje hygienickú očistu, doprevádzanie pacientov na vyšetrenia (RTG, SONO, CT) a  odsun pacientov na príslušné oddelenia - vykonávajú  sanitári a zdravotnícki asistenti
 • slúžiaca sestra sprehľadňuje, rozdeľuje a uprednostňuje pacientov s akútnymi ťažkosťami
 • box v patológii – uskladnenie a výdaj tiel

 

Expektačné lôžka:

U niektorých pacientov je potrebný dlhší čas diagnosticko-liečebného procesu k stanoveniu ďalšieho postupu  - na to máme vyčlenené a zazmluvnené4 expektačné lôžka. Tie slúžia pre pacientov, ktorých stav vyžaduje intenzívne sledovanie a liečbu, dlhšie trvajúce zobrazovacie alebo laboratórne vyšetrenia. Až po stanovení diagnózy, vylúčení závažného ochorenia a zlepšení stavu, je možné rozhodnúť o ambulantnej liečbe alebo pri vývoji a potvrdení závažného ochorenia o prijatí pacienta do ústavnej starostlivosti. Pacienti a ich príbuzní by mali počítať s možnosťou dlhšieho pobytu na UP.

Ocenenia zamestnancov:

Ocenenie Biele srdce – Mgr. Luciaková Zuzana

Primár
UP ortopedická časť
UP interná časť
UP neurologická časť
Recepcia
Centrálna šaťňa
Šatňa pacientov