Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Hematologicko transfúzne oddelenie

PrimárPrim. MUDr. Kavecká Marta
Zástupca primáraMUDr. Harantová Anastázia
Sekundárni lekáriMUDr. Schultzová Mária
RNDr. Nemčeková Anna
Vedúca laborantkaMgr. Lucia Benáková
Kde nás nájdetePoliklinika, prvé
Telefón042/4304332
Emailved.lab.hto@nemocnicapb.sk

Stručná charakteristika oddelenia

 ODBERY DARCOV KRVI NA HTO POVAŽSKÁ BYSTRICA SA ROBIA

KAŽDÝ UTOROK A PIATOK V ČASE OD 6:30 DO 9:00 HOD.K ODBERU DARCOV KRVI JE NUTNÉ PREDLOŽIŤ PREUKAZ POISTENCA. BEZ JEHO PREDLOŽENIA NEMÔŽE BYŤ DARCA KRVI K ODBERU PRIJATÝ.

PROSÍME DARCOV, ABY AKÚKOĽVEK ZMENU (ADRESA, TEL. ČÍSLO, POISŤOVŇA, OBVODNÝ LEKÁR, ZAMESTNÁVATEĽ) NAHLÁSILI V EVIDENCII DARCOV KRVI

Tel.číslo HTO: 042 43 04 217

                    0901 918 717  

 

Zariadenie hematologicko–transfuziologickej starostlivosti na úrovni NsP II, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov. 

Súčasťou HTO sú : 

 

Hematologicko – transfuziologické laboratórium 

  • morfologické
  • cytologické
  • cytochemické
  • koagulačné
  • imunohematologické
  • virologické 


Krvný sklad 
- skladovanie krvných prípravkov 
- dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov 
- vykonávanie imunohematologických vyšetrení potrebné k zaisteniu bezpečnej hemoterapie 

Transfúzna časť HTO 
- starostlivosť o darcov krvi a krvotvorných buniek 
- vyšetrovanie darcov krvi a krvotvorných buniek 
- odbery krvi pre autológiu a alogénnu transfúziu 
- liečebné plazmaferézy 
- spracovanie krvi na transfúzne lieky

Hematologická ambulancia I

Hematologická ambulancia II

Hematologický stacionár

   Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizácie chorých s primárnymi a sekudárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Vykonáva liečebné postupy pri poruchách koagulácie a chemoterapiu onkologických pacientov. 

Primár
042/4304415
Vedúci laborant
042/4304418
Izba lekárov
042/4304416
Špeciálna hematológia
042/4304421
Koagulácia
042/4304423
Dokumentačný pracovník
042/4304484
Hem. stacionár
042/4304332