Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Interné oddelenie

PrimárPrim. MUDr. Kulkovský Milan
Zástupca primáraMUDr. Štefanec Peter
Sekundárni lekáriMUDr. Bobáňová Mariana
MUDr. Šedíková Veronika
MUDr. Žabková Jana
MUDr. Ostrochovská Simona
MUDr. Monošíková Lenka
MUDr. Fučelová Barbora
MUDr. Tarajčáková Soňa
MUDr. Pašková Lucia
MUDr. Šedíková Lucia
MUDr. Štibor Maroš
MUDr. Heššová Lenka
Vedúci lekár JISMUDr. Štefanec Peter
LekáriMUDr. Červenec Ján
MUDr. Grbál Roman
MUDr. Frankovský Juraj
Vedúca sestraMgr. Martina Bieliková
Kde nás nájdeteBlok A, 1. poschodie
Návštevné hodinydenne 14:00-17:00 hod
Telefón042/4304215
Emailmartina.bielikova@nemocnicapb.sk
Počet lôžok76

Stručná charakteristika oddelenia

 

  Interné oddelenie má charakter akútneho oddelenia. Zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť v nepretržitej prevádzke pre pacientov od 18 rokov v týchto oblastiach:

 • kardiovaskulárne ochorenia
 • gastroenterologické ochorenia
 • ochorenia respiračného systému
 • ochorenia krvi
 • metabolické ochorenia
 • ochorenia vylučovacieho systému
 • ochorenia pohybového aparátu
 • ochorenia endokrinologické


   Jednotka intenzívnej starostlivosti disponuje s kompletnou výbavou pre liečbu akútnych kardiovaskulárnych príhod, zabezpečuje monitoring a liečbu závažných porúch metabolizmu a výživy, pri ochoreniach s hroziacim zlyhaním životných funkcii, poruchami srdcového rytmu. Zabezpečuje plánované medikamentózne a elektrické kardioverzie.
   Lôžka na JIS interného oddelenia sú vybavené monitormi pre komplexné sledovanie základných životných funkcií a parametrov.

   Špecifikovanie činnosti :

 • 24–hodinový monitoring vitálnych funkcií
 • zavádzanie centrálných venóznych katétrov
 • základné punkčné techniky / abdomen, pleurálne a perikardiálne priestory/
 • elektrokardioverzie
 • dočasná kardiostimulácia

   V ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme na internom oddelení + JIS komplexnú starostlivosť o chorých. Využívame všetky dostupné možnosti na zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti sekundárnej prevencie, hojenia rán, prevencie preležanín a pod.

   Ambulantná starostlivosť:

 • Kardiologické ambulancie
 • Interná konziliárna ambulancia
Primár
042/4304213
Vedúca sestra
042/4304199
Oddelenie ženy
042/4304214
Oddelenie ženy - lekárska izba
042/4304237
Oddelenie muži
042/4304215
Oddelenie muži - lekárska izba
042/4304446
Lekárska izba
042/4304187
JIS
042/4304203
Dokumentačná pracovníčka
042/4304449