Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Sestra

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU na plný pracovný úväzok SESTRY do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

SESTRA - odborná spôsobilosť podľa §11 a  §78 ods.3 Zákona č. 296/2010 Z.z.

Ponúkame výhodné platové podmienky: základná mzda absolventka 971,88 €, špecialistka 1157,52 €

  • príplatky za zmennosť
  • za nočnú prácu
  • za prácu v sobotu
  • za nedeľu
  • za prácu vo sviatok

Možnosť ďalšieho vzdelávania v špecializačných odboroch a certifikovaných činnostiach.

K dispozícii je aj ubytovanie internátneho typu v prijateľných cenových reláciách.

Interné I. + II. oddelenie                     4 voľné pozície

Ortopedické oddelenie                          4 voľné pozície

Kožné oddelenie                                    1 voľná pozícia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny       2 voľné pozície

Chirurgické oddelenie                           1 voľná pozícia

Detské oddelenie                                   1 voľná pozícií

Novorodenecké oddelenie                    1 voľná pozícia

Ďalšie informácie: e-mail: jana.lunakova@nemocnicapb.sk 
tel. : 042 / 43 04 145 
Mgr. Jana Lunáková, námestníčka pre ošetrovateľstvo

Voľné pracovné miesta

Partneri