Archív

Názov PDF
Výzva na účasť v elektronickom obstarávaní - Kancelársky papier a kancelárske potreby verejne_obstaravanie/kancelarske_potreby_a_zdrav.talciva.pdf PDF text (48,48 kB)
Výzva na účasť v elektronickom obstarávaní - vrecia na odpad verejne_obstaravanie/vrecia_na_odpad.pdf PDF text (83,92 kB)
58/2012 - Dodávka potravín verejne_obstaravanie/oznamenie_03405_mst.pdf PDF text (13,91 kB)
56/2012 - Lekárske ihly a injekčné stiekačky verejne_obstaravanie/oznamenie_03325_wyt.pdf PDF text (10,84 kB)
49/2012 - Obnova prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie verejne_obstaravanie/oznamenie_02754_mst.pdf PDF text (14,78 kB)
47/2012 - Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo verejne_obstaravanie/oznamenie_02658_wyt.pdf PDF text (10,72 kB)
37/2012 - Elektrická energia verejne_obstaravanie/oznamenie_02024_mst.pdf PDF text (14,86 kB)
34/2012 - Anesteziologický prístroj - vysvetlenie verejne_obstaravanie/vysvetlenie_sp-anesteziolog..pdf PDF text (174,51 kB)
34/2012 - Videoendoskopická zostava - vysvetlenie verejne_obstaravanie/vysvetlenie_sp-videoendoskop..pdf PDF text (177,44 kB)
34/2012 - Infúzne roztoky verejne_obstaravanie/oznamenie_01845_mst.pdf PDF text (25,79 kB)
34/2012 - Anesteziologický prístroj verejne_obstaravanie/oznamenie_01848_mst.pdf PDF text (13,83 kB)
34/2012 - Videoendoskopická zostava verejne_obstaravanie/oznamenie_01849_mst.pdf PDF text (13,94 kB)
177/2011 - Vaky na odber darcovskej krvi - zrušenie súťaže verejne_obstaravanie/oznamenie_07067_zst.pdf PDF text (6,48 kB)
165/2011 - Vaky na odber darcovskej krvi verejne_obstaravanie/oznamenie_06532_mst.pdf PDF text (12,44 kB)
Výzva na účasť v elektronickom obstarávaní - papier pre EKG verejne_obstaravanie/ekgpapier.pdf PDF text (20,96 kB)
Výzva na účasť v elektronickom obstarávaní - Vrecia na odpad verejne_obstaravanie/ea_vrecia.pdf PDF text (20,78 kB)
Výzva na účasť v elektronickom obstarávaní - Kancelárske potreby verejne_obstaravanie/ea-kancpotreby.pdf PDF text (24,32 kB)
Výzva na účasť v elektronickom obstarávaní - Kancelársky papier verejne_obstaravanie/ea-kancelarsky_papier.pdf PDF text (14,64 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - ŠZM - súprava infúzna a súprava transfúzna verejne_obstaravanie/oznamenie_03267_wyt.pdf PDF text (8,72 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - ŠZM - rukavice vyšetrovacie nesterilné a rukavice chirurgické sterilné verejne_obstaravanie/oznamenie_03243_wyt.pdf PDF text (8,67 kB)
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Služby technika požiarnej ochrany verejne_obstaravanie/verobst19.pdf PDF text (29,41 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - Operačný stôl pre chirurgický operačný sál verejne_obstaravanie/verobst18.pdf PDF text (46 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo verejne_obstaravanie/verobst17.pdf PDF text (46,62 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka hrubého potravinového tovaru verejne_obstaravanie/verobst16.pdf PDF text (46,41 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - Nákup pracovných odevov pre operačné sály verejne_obstaravanie/verobst15.pdf PDF text (46,33 kB)
Výzva na predkladanie ponúk - Vnútroočné šošovkové implantáty verejne_obstaravanie/verobst13.pdf PDF text (32,65 kB)
O123/2010 - Mäso a mäsové výrobky verejne_obstaravanie/oz12410.pdf PDF text (16,58 kB)
O114/2010 - Mlieko a mliečne výrobky verejne_obstaravanie/oz12310.pdf PDF text (16,01 kB)
O114/2010 - Infúzne roztoky verejne_obstaravanie/oz11410.pdf PDF text (25,9 kB)
Cenová ponuka - Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení verejne_obstaravanie/cpelektro.pdf PDF text (139,34 kB)
O01/2009 - Dodávka potravín verejne_obstaravanie/oz1.pdf PDF text (79,11 kB)
V05/2008 - Monitorovací systém verejne_obstaravanie/verobst11.pdf PDF text (42,21 kB)
V04/2008 - Phakoemulzifikátor - očný operačný prístroj verejne_obstaravanie/verobst10.pdf PDF text (42,28 kB)
V03/2008 - ANESTETICKÝ PRÍSTROJ verejne_obstaravanie/verobst9.pdf PDF text (43,02 kB)
V02/2008 - OPERAČNÉ LAMPY verejne_obstaravanie/verobst8.pdf PDF text (38,43 kB)
V01/2008 - HRUBÝ POTRAVINOVÝ TOVAR verejne_obstaravanie/verobst7.pdf PDF text (31,33 kB)
V12/2007 - Operačný laparoskop s hysteroskopom verejne_obstaravanie/verobst6.pdf PDF text (37,93 kB)
V11/2007 - ŠZM - jednorázové inj.ihly, striekačky a intravenózne kanyly verejne_obstaravanie/verobst5.pdf PDF text (38,87 kB)
V10/2007 - MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY verejne_obstaravanie/verobst4.pdf PDF text (37,67 kB)
V09/2007 - ŠZM - gáza a obväzový materiál verejne_obstaravanie/verobst3.pdf PDF text (37,71 kB)
V08/2007 - ENDOSKOP - ATROSKOP verejne_obstaravanie/verobst2.pdf PDF text (38,25 kB)
V07/2007 - Vnútroočné šošovkové implantáty verejne_obstaravanie/verobst.pdf PDF text (29,92 kB)