Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Vedenie NSP

steiner namestnik    lunakova namestnicka
MUDr. Igor Steiner, MPH
riaditeľ nemocnice, námestník pre LPS
štatutárny orgán
042 / 430 42 74
igor.steiner@nemocnicapb.sk 
Ing. Andrea Tadialová
ekonomicko-technický námestník
042/ 430 44 94
andrea.tadialova@nemocnicapb.sk

Mgr. Jana Lunáková
námestníčka pre ošetrovateľstvo
042 / 430 41 45
jana.lunakova@nemocnicapb.sk

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica je príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.