Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

V roku 2019 boli poskytnuté sponzorské dary od nasledovných darcov

V roku 2019 boli poskytnuté sponzorské dary od nasledovných darcov: 

 • Lukáš Šteiniger - kancelárske kreslo, chladnička
 • Dl Consulting, s.r.o., Púchov - finančná hotovosť 2000 Eur pre chirurgické oddelenie
 • Peter Gaňa, Bytča - tlačiareň pre novorodenecké oddelenie
 • MUDr. Ivana Struhárňanská - kreslo pre novorodenecké oddelenie
 • MUDr. Monika Mokrášová - stolička pre novorodenecké oddelenie 
 • Maltézsky rád Švajčiarsko - rehabilitačné vane, kartotékové skrinky
 • EnergoConstruct, spol. s.r.o. Púchov - finančná hotovosť 1050 Eur pre chirurgické oddelenie
 • SURCAM, s.r.o., Považská Bystrica - finančná hotovosť 100 Eur pre paliatívne oddelenie
 • Anna Maršová, Považská Bystrica - prístroj Tonometer Cemio Metric 806 pre očnú JAS
 • MUDr. Slavomíra Pučeková, Považská Bystrica - SPIROMETER pre neurologické oddelenie
 • Mgr. Mária Brigantová, Považská Bystrica - tlakomer 4 ks pre chirurgické oddelenie 
 • Mgr. Mária Pružinská, Považská Bystrica - tlakomer, kovový rebrík pre chirurgické oddelenie
 • MUDr. Petra Wallenfelsová, Považská Bystrica - tlakomer
 • Mgr. Zuzana Luciaková, Považská Bystrica - kancelárske kreslo pre IPA
 • MDTC, s.r.o., Martin - chladnička pre novorodenecké oddelenie 
 • Alena Michalcová - finančná hotovosť 1000 Eur pre chirurgické oddelenie
 • Nadácia Križovatka, Bratislava - 10 ks monitorov dychu pre novorodenecké oddelenie
 • MK DOPRAVA, s.r.o., Považská Bystrica - finančná hotovosť 1200 Eur pre neurologickú JIS
 • Liga proti rakovine Slovenskej republiky - finančná hotovosť 2500 Eur - nákup infúznych púmp 
 • MUDr. Ján Šimo, Považská Bystrica - tlakomer pre oddelenie funkčnej diagnostiky
 • GMD FINANCE, s.r.o., Púchov - finančná hotovosť 543,80 Eur pre chirurgické oddelenie
 • Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava - finančný príspevok 10 000 Eur na nákup vybavenia pre ortopedické oddelenie 
 • Nadácia Pontis, Bratislava - finančný príspevok 1699 Eur pre novorodenecké oddelenie
 • Mgr. Martina Bieliková, Považská Bystrica - infúzna pumpa pre interné oddelenie
 • PistonPower, s.r.o., Považská Bystrica - finančný príspevok 1000 Eur pre detskú kardiologickú ambulanciu
 • MUDr. Vanda Ševčíková, Považská Bystrica - váľanda pre kožné oddelenie
 • MUDr. Igor Steiner, MPH, Považská Bystrica - tlačiareň pre detské oddelenie 
 • SPEKTRUM SZ-OZ, Udiča - finančná hotovosť 1150 Eur pre detské oddelenie 
 • PZ plus, s.r.o., Robotnícka 288/2, Považská Bystrica - finančná hotovosť 1100 Eur pre chirurgické oddelenie
 • MARÍKOVEC, s.r.o., Brvnište - lôžkové stolíky k posteliam pre psychiatrické oddelenie 
 • MUDr. Igor Steiner, MPH, Považská Bystrica - kancelárske kreslá
 • SOLUMIA, s.r.o., Žilina - pohovka, konferenčný stolík
 • MARÍKOVEC, s.r.o., Brvnište - viacúčelový vozík pre interné oddelenie
 • MARÍKOVEC, s.r.o., Brvnište - záhradné lavičky/3 ks pre areál NsP PB
 • Mgr. Mariana Martinčeková - servírovací stolík, 2x taburetka pre novorodenecké oddelenie 
 •  Lukáš Petruš - konferenčný stolík, 2x pohovka pre novorodenecké oddelenie
 • Seoyon E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

Voľné pracovné miesta

Partneri