Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

V roku 2014 boli poskytnuté sponzorské dary od nasledovných darcov

Srdečne ďakujeme všetkým zamestnancom NsP Považská Bystrica, organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí darovali 2% z daní za rok 2014. Celkovo sme získali 58 710,51 EUR, ktoré boli využité na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti našim pacientom.

Ďakujeme.


Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pánovi Jánovi Hojdíkovi z Papradna za dar, ktorý poskytol na chirurgické oddelenie a hematologickú ambulanciu II.  Z poskytnutých financií boli zakúpené:

 

- centrála na monitorovanie pacientov na JIS chirurgického oddelenia

- materiálne vybavenie hematologickej ambulancie II.

 

Poskytnutý dar prispeje k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti o našich pacientov.

 


V mene občianskeho združenia NAŠA NEMOCNICA srdečne ďakujeme zamestnancom Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí darovali 2 % z dane za rok 2013 nášmu občianskemu združeniu. Celkovo sme získali 81. 646,33€, čo predstavuje nárast o 61.080,65€ oproti minulému roku.


Touto cestou sa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica chce poďakovať darcom za poskytnutie finančných a nefinančných darov, ktoré boli použité na zlepšenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Bc. Viera Šamajová - Televízor a kancelárske kreslo pre RDG, Považská Bystrica      

Mária Hudcovská - Monitor a tlačiareň pre RDG, Považská Bystrica     

MUDr. Peter Stareček - Klimatizácia pre neurol.odd., Považská Bystrica 

Slovmet, s.r.o. - Tlačiareň pre amb. PaF II., Považská Bystrica 

Jana Černá - Čalúnená sedačka pre psych.odd., Nová Dubnica                  

Danfoss Power Solutions, a.s. - Finančné prostriedky na oper.rektoskop, Považská Bystrica    

ING Bank N.V. pobočka - Počítače a monitory pre NsP, Bratislava                          

Mgr. Jozef Pecko - Digitálny bezdrôtový telefón - 2 ks, Považská Bystrica            

Michaela Jantošová - Elektrický ohrievač pre novorod.odd., Považská Bystrica          

INTES, s.r.o. - Ultrazvuk.prístr.pre gyn.-pôr., Poprad                        

Mária Štefúnová Ložiská Bytča, s.r.o. - TV prijímač pre gyn.-pôr.odd., Bytča    

Mesto Považská Bystrica - Zdravotnícke prístroje pre NsP, Považská Bystrica              

Mária Haššanová - Finančné prostriedky pre NsP, Maršová -Rašov                  

Mgr. Radoslava Jurišová - Telefón Panasonic pre gyn-pôr.odd., Považská Bystrica        

Prvá stavebná sporiteľňa - Počítačové zostavy pre NsP - 5ks, Bratislava              

Wüstenrot poisťovňa, a.s. - 20 ks monitorov pre NsP, Bratislava     

Ing.Natália Gašpieriková Liššáková - Tlačiareň pre gyn.-por.odd., Žilina        

Roche Slovensko,s.r.o. - Notebook HP 255 pre hemat.amb., Bratislava  

Filip Spencer Richardson - Sedacia súprava pre chir.odd., Nimnica  

Erika Hanulíková - Šálky,posteľné súpravy a schodíky, Jabloňové        

Ján Hojdík - Finančné prostriedky pre NsP, Papradno   

Všeobecná NsP Levoča, a.s. - Elektrické polohovateľné postele s matr., Levoča          

Vladimír Vaculka - Počítačová zostava - 2ks, Považská Bystrica                        

Paulína Ďurišová - Tlačiareň pre gyn.-pôr.odd., Visolaje                            

Andrej Stál - Zariadenie PaF II.ambul. NsP, Považská Bystrica      

           

Ďakujeme za výraznú pomoc Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica

 

SAUER DANFOSS, a. s.,  Považská Bystrica
PSL, a. s., Považská Bystrica
HBH, a. s., Považská Bystrica
RONA, a. s., Lednické Rovné
Cestné stavby, spol. s r. o., Považská Bystrica
SIBASTAV, spol. s r. o., Považská Bystrica
MAJOMAX, spol. s r. o., Považská Bystrica
MGM, spol. s r. o., Považská Bystrica
Tepláreň, a. s., Považská Bystrica
ISTROBANKA, a. s., Považská Bystrica
PAZÚRIK, a. s., Púchov
VS MONT, spol. s r. o., Lazy pod Makytou
Poľnohospodárske družstvo, Mestečko
Stavebné učilište, Považská Bystrica
Považská stavebná, a. s., Považské Podhradie
Správa ciest TSK, Považské Podhradie
RAVEN, a. s., Považská Bystrica
MIŠKECH ANTON, Považská Bystrica
POV BYT, spol. s r. o., Považská Bystrica
FPS, spol s r. o., Považská Bystrica
ALMOTRANS, a. s., Ilava
RESCUE SYSTÉM, spol. s r. o., Žilina
KOVAL, spol. s r. o., Beluša
IQS SLOVAKIA, spol. s r. o., Považská Bystrica
ZVS ENCO, a. s., Dubnica nad Váhom
MARS Orlové, Považská Bystrica
TEMPUS Hatné, Považská Bystrica