Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Integrovaný Manažérsky systém

 

Nemocnica má zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem ISO.

Najdôležitejším zámerom manažmentu nemocnice a zároveň cieľom IMS je uspokojovať v čo najväčšom rozsahu požiadavky našich pacientov, klientov a pritom vykonávať každú činnosť a službu vo vysokej kvalite, aby sa zabezpečila dlhodobá a všestranná spokojnosť pacientov, klientov, zabezpečenie ochrany životného prostredia a vytváranie podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

V súčasnosti je nemocnica držiteľom týchto certifikátov:

Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015

Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy EN ISO 45001:2018

Fotogaléria

Voľné pracovné miesta

Partneri