Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Telefóny a emaily

Lôžkové oddelenia

Detské oddelenie

Primár
042/4304
Vedúca sestra
042/4304266
Vyšetrovňa
042/4304355
D-JIS
042/4304447
Kojenecké oddelenie
042/4304356
Lekárska izba
042/4304256
Detská príjmová amb.
042/4304264

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Primár
042/4304133
Zástupca primára
042/4304138
Vedúca sestra
042/4304241
Gynekologické oddelenie
042/4304123
Lekárska izba
042/4304127
Pôrodnícke oddelenie
042/4304163
Pooperačná izba
042/4304238

Chirurgické oddelenie

Primár
042/4304233
Vedúca sestra
042/4304142
Oddelenie ženy
042/4304124
Oddelenie muži
042/4304231
Lekárska izba
042/4304383
Lekárska izba muži
042/4304114
Operačná sála
042/4304232
JIS
042/4304234

Interné oddelenie

Primár
042/4304213
Vedúca sestra
042/4304199
Oddelenie ženy
042/4304214
Oddelenie ženy - lekárska izba
042/4304237
Oddelenie muži
042/4304215
Oddelenie muži - lekárska izba
042/4304446
Lekárska izba
042/4304187
JIS
042/4304203
Dokumentačná pracovníčka
042/4304449

Kožné oddelenie

Primár
042/4304183
Lekárska izba
042/4304188
Vedúca sestra
042/4304240
Ošetrovňa sestry
042/4304131
Vyšetrovňa lekári
042/4304152
Stacionár
042/4304201

Neurologické oddelenie

Primár
042/4304139
Vedúca sestra
042/4304492
Vyšetrovňa krátka strana
042/4304130
Vyšetrovňa dlhá strana
042/4304235
Stacionár
042/4304451
EEG funkčné
042/4304459

Novorodenecké oddelenie

Oddelenie
042/4304282
Pracovňa
042/4304288
N-JIS
042/4304470

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Primárka
042/4304161
Vedúca sestra
042/4304135
Vyšetrovňa
042/4304259
Lekárska izba
042/4304284
Anesteziologická amb.
042/4304196
Amb. chronickej bolesti
042/4304239

Oddelenie dlhodobo chorých

Primár
042/4304465
Vedúca sestra
042/4304197
Lekárska izba
042/4304230
Vyšetrovňa lekári
042/4304339
Vyšetrovňa sestry
042/4304309
Logopedická amb.
042/4304318

Oddelenie paliatívnej starostlivosti

Primárka
042/4304333
Vedúca sestra
042/4304208
Lekárska izba
042/4304290
Vyšetrovňa
042/4304295

Interné oddelenie II.

Manažér dennej zmeny
042/4304292
Vyšetrovňa
042/4304294
Lekárska izba
042/4304293

Ortopedické oddelenie

Primár
042/4304225
Vedúca sestra
042/4304128
Vyšetrovňa
042/4304102
Lekárska izba
042/4304479

Psychiatrické oddelenie

Primár
042/4304121
Vedúca sestra
042/4304129
Pracovňa lekári
042/4304376
Vyšetrovňa - akútna časť
042/4304120
Dokumentačný pracovník
042/4304344
Psychológ
042/4304219
Vyšetrovňa I. 1.poschodie
042/4304120
Vyšetrovňa I. 2.poschodie
042/4304250
Pacienti 1.poschodie
042/4304223
Pacienti 2.poschodie
042/4304370
Psychiatrická ambulancia MUDr. Némethová, MUDr. Jakešová
042/4304174
Psychologická ambulancia
042/4304420

Riaditeľstvo, prevádzka a pohotovosť

Riaditeľstvo

Sekretariát
042/4304274
Námestník LPS
042/4304190
Námestník pre ošetrovateľstvo
042/4304145
Vedúci ekonomického odboru
042/4304494
Vedúci odboru dopravy
042/4304105
Oddelenie technických činností
042/4304485
ÚKRaHM
042/4304186
Kontrolný referát
042/4304458
Obchodný referát
042/4304413
Štatistika
042/4304281
Oddelenie IT
042/4304399
Vedúci IT
042/4304399
PaM
042/4304402
042/4304403
042/4304497
Vedúca PaM
042/4304401
Plán a rozpočet
042/4304406
Finančná učtáreň
042/4304191
Referent bankových operácií
042/4304407
Referát investičného obstarávania
042/4304491
Operatívna evidencia
042/4304489
Vedúca oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami
042/4304486
Referát kvality
042/4304304
Správca webu
042/4304399
Oddelenie technických a prevádzkových činností
042/4304156
Sociálny pracovník
042/4304375
Zasadačka sut. polikliniky
042/4304498
Archív
042/4304302

Prevádzka

Telefónna ústredňa
042/4304111
042/4304112
Vrátnica
042/4304222
Vrátnica LDCH
042/4304122
Príjem pacientov, pošta
042/4304176
Kuchyňa
042/4304311
Sklad MTZ
042/4304171
Pokladňa, referent DZS
042/4304353
Vedúci práčovne
042/4304357
Práčovňa výdaj
042/4304101
Šijáreň
042/4304205
Údržba
042/4304251
Kotolňa
042/4304211
Kotolňa LDCH
042/4304387
Výmeníková stanica
042/4304395
Spojovací mechanik
042/4304300
042/4304362
Spalovňa
042/4304245
Nádvorníci
042/4304315

Pohotovosť

Detská pohotovosť
042/4304118
Pohotovosť dospelých
042/4304184
Pohotovosť dospelých službukon.lek.
042/4304314
Chirurgická amb. MUDr. Majtán
042/4304172
Interná príjmová ambulancia
042/4304262
Šatňa pacientov
042/4304189

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Otorinolaryngológia

Primár
042/4304320
Vedúca sestra
042/4304137
Príjmová ambulancia
042/4304137
Vyšetrovňa I.
042/4304252
Vyšetrovňa II.
042/4304277
Operačná sála
042/4304310
Lekárska izba
042/4304320

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Oddelenie klinickej biochémie

Primár
042/4304216
Vedúci laborant
042/4304257
Pohotovosť I.
042/4304106
Odd. OKB
042/4304116

Rádiodiagnostické oddelenie

Primár
042/4304117
Vedúci technik
042/4304475
Evidencia- objednávanie sonografii, mamografii
042/4304132
Pracovisko II.- objednávanie sono prsníkov
042/4304268
RDG pohotovosť
042/4304327
Pracovisko CT-FUTURUM
042/4304477

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

MUDr. Kubíková Ivana
042/4304
Vedúca sestra
042/4304456
Vyšetrovňa lekára
042/4304455
Fyzikálna terapia
042/4304461
Telocvičňa
042/4304463
Evidencia a objednávanie na vyšetrenie
042/4304267

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Primár
042/4304445
Vedúca laborantka
042/4304119
Klinika
042/4304149
Vzdušné
042/4304157
Črevné
042/4304487
Imunológia
042/4304499

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Primárka
042/4304433
Vedúca sestra
042/4304443
Vyšetrovňa EKG
042/4304435
Spirometria
042/4304321

Hematologicko transfúzne oddelenie

Primár
042/4304415
Vedúci laborant
042/4304418
Izba lekárov
042/4304416
Špeciálna hematológia
042/4304421
Koagulácia
042/4304423
Dokumentačný pracovník
042/4304484
Hem. stacionár
042/4304332

Patologicko - anatomické oddelenie

Histológia
042/4304377