Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Informácie ako nahlásiť korupciu

Podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a volebnej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon)  neváhajte oznámiť  na bezplatnom telefónnom čísle 0800 111 001. 

 http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/chcete-nahlasit-korupciu-volajte-aj-na-antikorupcnu-linku-uradu-vlady-slovenskej-republiky/


Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. Z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Partneri