Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Veľká novinka v našej nemocnici

Napriek veľmi náročnej situácií, ktorá aktuálne vládne v našej nemocnici, sme dnes spoločnými silami a vďaka odhodlaniu našich zamestnancov spustili novú ambulanciu na liečbu monoklonálnymi  protilátkami ochorenia COVID- 19.

Dnešným dňom sme úspešne odliečili prvých pacientov, na čo sme nesmierne hrdí.

Táto ambulancia funguje v pracovné dni od 7:30 hod. do 15:00 hod.. na telefónnom čísle 0901918758.

Objednávať v zmysle Usmernenia MZ SR č.Z091410-2021 môže jedine obvodný lekár po splnení uvedených kritérií.

Voľné pracovné miesta

Partneri