Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Štedrý vecný dar pre psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie pod vedením primárky MUDr. Ivany Némethovej, vedúcej sestry Mgr. Márie Lengyelovej a kolektívu pracovníkov oddelenia chce touto cestou srdečne poďakovať firme IMC za štedrý vecný dar na naše oddelenie. Ďakujeme.

Voľné pracovné miesta

Partneri