Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Respirátory FAIR PROTECTION MASK

Srdečná vďaka patrí spoločnosti R&D Composite, s.r.o. Považská Bystrica za dar vo forme respirátorov FAIR PROTECTION MASK, spolu s náhradnými vymeniteľnými filtrami.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu a podporu našich zdravotníkov.

Voľné pracovné miesta

Partneri