Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Nový pomocník na oddelenie funkčnej diagnostiky

Úspešne pokračujeme v rozširovaní a modernizácií prístrojového vybavenia našej nemocnice. Tento krát pribudol nový pomocník na Oddelenie funkčnej diagnostiky.

Geratherm Respiratory Diffustik je ideálne meracie zariadenie pre pľúcnu difúziu, ktoré ponúka zaručené, reprodukovateľné výsledky z infračerveného rýchleho analyzátora plynov. Diffustik bol vyvinutý ako súčasť modulárneho systému, na ktorom je možné okrem difúzie vyšetriť ďalšie spirometrické parametre, ako je prietok- objem a pod.

Pohodlie pacienta je našou prioritou, preto sme volili prístroj, ktorý toto pohodlie ponúka. Jedná sa o výškovo nastaviteľný merací prístroj, ktorého ramená sa dajú ľahko pohybovať hore a dole o približne 60 stupňov, čo vedie k maximálnemu možnému komfortu pri danom vyšetrení.

Prístroj bol zakúpený z prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja v hodnote 21 348 EUR.

Voľné pracovné miesta

Partneri