Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Nové vyhlásené OVS/2021

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov a nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Podmienky vyhlásených obchodných verejných súťaží sú v zložke O nemocnici - Verejné obstarávanie - Obchodná verejná súťaž:

OVS 7/2021
OVS 8/2021
OVS 9/2021
OVS 10/2021
OVS 11/2021

Voľné pracovné miesta

Partneri