Hematologicko transfúzne oddelenie

PrimárPrim. MUDr. Kavecká Marta
Zástupca primáraMUDr. Harantová Anastázia
LekáriMUDr. Ondrušeková Jana
MUDr. Sedláková Mária
Vedúca laborantkaMgr. Lucia Benáková
Blok, poschodiePoliklinika, prvé
Emailved.lab.hto@nemocnicapb.sk

Stručná charakteristika oddelenia

 ODBERY DARCOV KRVI NA HTO POVAŽSKÁ BYSTRICA SA ROBIA

KAŽDÝ UTOROK A PIATOK V ČASE OD 6:30 DO 9:00 HOD.K ODBERU DARCOV KRVI JE NUTNÉ PREDLOŽIŤ PREUKAZ POISTENCA. BEZ JEHO PREDLOŽENIA NEMÔŽE BYŤ DARCA KRVI K ODBERU PRIJATÝ.

PROSÍME DARCOV, ABY AKÚKOĽVEK ZMENU (ADRESA, TEL. ČÍSLO, POISŤOVŇA, OBVODNÝ LEKÁR, ZAMESTNÁVATEĽ) NAHLÁSILI V EVIDENCII DARCOV KRVI

Tel.číslo HTO: 042 43 04 217

                    0901 918 717  

 

Zariadenie hematologicko–transfuziologickej starostlivosti na úrovni NsP II, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov. 

Súčasťou HTO sú : 

 

Hematologicko – transfuziologické laboratórium 

  • morfologické
  • cytologické
  • cytochemické
  • koagulačné
  • imunohematologické
  • virologické 


Krvný sklad 
- skladovanie krvných prípravkov 
- dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov 
- vykonávanie imunohematologických vyšetrení potrebné k zaisteniu bezpečnej hemoterapie 

Transfúzna časť HTO 
- starostlivosť o darcov krvi a krvotvorných buniek 
- vyšetrovanie darcov krvi a krvotvorných buniek 
- odbery krvi pre autológiu a alogénnu transfúziu 
- liečebné plazmaferézy 
- spracovanie krvi na transfúzne lieky

Hematologická ambulancia I

Hematologická ambulancia II

Hematologický stacionár

   Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizácie chorých s primárnymi a sekudárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Vykonáva liečebné postupy pri poruchách koagulácie a chemoterapiu onkologických pacientov. 

Izba lekárov
Špeciálna hematológia
Koagulácia
Dokumentačný pracovník