Oddelenie dlhodobo chorých

PrimárPrim. MUDr. Metelková Lucia
Sekundárni lekáriMUDr. Biľová Katarína
LekáriMUDr. Lahdová Miriam
Vedúca sestraMgr. Mária Oharková
Blok, poschodieLDCH, 3.poschodie
Návštevné hodinydenne 14:00 - 17:00 hod
Počet lôžok30

Stručná charakteristika oddelenia


     
Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale potrebuje dlhodobú liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností.

     Cieľ – stabilizácia a zlepšenie zdravotného stavu, dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti pacienta, jeho aktivity, funkčnej zdatnosti a nezávislosti od okolia. Starostlivosť je zameraná na zlepšenie a udržanie kvality života pacienta

     Klienti/pacienti ODCH – dospelí bez obmedzenia veku, so stratou alebo obmedzením pohyblivosti, ktorá vznikla v súvislosti s iným somatickým ochorením:

 • po náhlych cievnych mozgových príhodách,
 • s chronickým ochorením kardiovasculárneho a dýchacieho systému,
 • s komplikáciami diabetes mellitus,
 • s chronickými ochoreniami pohybového aparátu,
 • po úrazoch,
 • po operáciách,
 • s chronickými ranami,
 • s poruchami kognitívnych funkcií,
 • s inými príčinami poruchy mobility a zhoršenou sebestačnosťou v dôsledku ochorenia.

Príjem pacienta na oddelenie po dohode s primárom ODCH:

 • na základe odporučenia praktického alebo odborného lekára
 • preklad z iného oddelenia našej nemocnice
 • preklad z iného zdravotníckeho zariadenia
 • pobyt na vlastnú žiadosť, ktorý je spoplatnený podľa Cenníka zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica nehradených z verejného zdravotného poistenia

Tlačivo nájdete po kliknutí na odkaz:

Návrh na hospitalizáciu na ODCH

Zdravotná starostlivosť:

 • lekárska - komplexné posúdenie pacienta, stanovenie liečebného a rehabilitačného programu, komplexná rehydratačná a nutričná liečba, pravidelné denné lekárske vizity, poradenstvo

Hľadáme kolegyňu/kolegu

 • ošetrovateľská – komplexné posúdenie pacienta, určenie ošetrovateľských problémov, hygienická starostlivosť, podávanie výživy, aplikácia ordinovanej liečby, prevencia dekubitov, starostlivosť o operačné a chronické rany, odbery biologického materiálu, sledovanie vitálnych funkcií, sledovanie psychického stavu, spolupráca s rodinou, sociálnymi pracovníkmi a ADOS, edukácia pacienta a príbuzných
 • rehabilitačná
 • logopedická

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta.

     Personál: lekársku starostlivosť zabezpečujú lekári s atestáciou v odboroch vnútorné lekárstvo a geriatria. Logopedickú starostlivosť pacientom s poruchami reči poskytuje klinická logopédka. Rehabilitáciu vykonávajú denne rehabilitační pracovníci FRO našej nemocnice. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované registrované sestry, opatrovateľskú zdravotnícki asistenti a sanitári.  ODCH je aj výučbovou základňou SZŠ Považská Bystrica pre budúcich zdravotníckych asistentov a sanitárov a pre kurzy opatrovateliek SČK.

    Zmluvy so zdravotnými poisťovňami - ODCH má zmluvu so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union), ale je možná aj hospitalizácia na vlastnú žiadosť (samoplatca).

     Vybavenie - izby sú jedno a dvojposteľové. Každá izba má signalizáciu a vlastné sociálne zariadenie (WC, kúpeľňa). V dvoch izbách je centrálny rozvod kyslíka. ODCH disponuje antidekubitárnymi matracmi, polohovateľnými posteľami, EKG prístrojom, bioptrónovou lampou a rehabilitačnou miestnosťou.

V prípade hospitalizácie pacienta na našom oddelení potrebujete:

 • preukaz poistenca
 • zdravotný záznam
 • toaletné potreby (tekuté mydlo, hrebeň, toaletný papier, šampón na vlasy, zubná kefka a zubná pasta, muži – holenie, ženy – gumky, sponky do vlasov)
 • veci osobnej potreby (uterák 2ks, pyžamo 2ks, župan, ponožky, podpísané barly, lieky, ktoré pacient pravidelne užíva doma),
 • na zabezpečenie kvalitného pitného režimu (čaj pre pacientov je k dispozícii) je vhodná minerálna voda, ovocné šťavy resp. džús (konzultovať s lekárom, sestrou)
 • pre inkontinentných pacientov na zabezpečenie ich väčšieho komfortu, jednorazové plienkové nohavičky, vlhčené obrúsky, čistiacu penu, ochranný krém, prípadne masážny gél, nakoľko prísun týchto pomôcok máme obmedzený

 

Lekárska izba
Vyšetrovňa lekári
Vyšetrovňa sestry
Logopedická amb.

Fotogaléria