Detské oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia

     Detské oddelenie  poskytuje  zdravotnú starostlivosť  pre detského  pacienta  od  novorodeneckého veku až do 19. roku života z okresov Považská Bystrica, Púchov a čiastočne okolitých  okresov.  Ošetrovateľskú a liečebnú starostlivosť zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnícky personál.

Oddelenie predstavujú tri ošetrovacie jednotky:

     1.oddelenie JIS / 4 lôžka /

     2.oddelenie väčších detí / 14 lôžok /

     3.oddelenie dojčiat a batoliat / 7lôžok /

                                                                                   

     Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pacientom s ochoreniami všetkých orgánových systémov.  Súčasťou  oddelenia je  aj detská  konziliárna  a príjmová ambulancia. S oddelením spolupracujú lekári detských odborných ambulancií: neurologickej imunoalergologickej, nefrologickej, kardiologickej, endokrinologickej,pneumologickej, taktiež aj s odbornými lekármi iných lôžkových oddelení nemocnice (chirurgia, ORL, ortopédia).   Pripravujeme malé deti  k  neinvazívnym  vyšetreniam,  ako je CT, intravenózna  urografia, cystografia a  iné. V prípade potreby  zabezpečujeme aj  prípravu pacientov na malé operačné  zákroky. Okrem  medicínskej  starostlivosti  je k  dispozícii  na oddelení aj klinický psychológ, ktorý sa podieľa  na diagnostike a liečbe ochorení. Ak to vyžaduje  zdravotný stav pacienta spolupracujeme so  špecializovanými  pracoviskami detských  kliník v celej Slovenskej republike.

     V  posledných  rokoch  prebehla  rekonštrukcia  veľkej  časti  priestorov. Boli  komplexne zrenovované hygienické  zariadenia, vybudovaná  nadštandardná  izba, jedálenský kútik. Komfort   zlepšil  aj  kompletná výmena  okien, postelí, nočných stolíkov. Jednotka intenzívnej starostlivosti bola  doplnená  modernou monitorovacou jednotkou,  polohovateľnými  posteľami, monitormi vitálnych   funkcií. Neoceniteľnú  pomoc  pre  oddelenie  predstavuje Občianske združenie  Naša nemocnica, darcovia  2%  z  daní  a   iní  sponzori. Pobyt  spríjemňujú  detským  pacientom   zdravotní  klauni ,,Červené nosy" z organizácie Clowndoctors, zamestnankyne knižnice v Považkej Bystrici a študentky gymnázia v Púchove.

 

  • možnosť hospitalizácie dieťaťa s rodičom na jednej izbe, účasť na liečebnom a edukačnom procese
  • pre sprievodcu je možné objednať stravu v nemocničnej jedálni (celodennú alebo aj jednotlivé jedlá)
  • súčasťou oddelenia je nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením sprchou, televízorom a chladničkou
  • možnosť ambulantných vyšetrení cestou príjmovej ambulancie, odbery krvi, vyšetrenie chloridov v pote, láktozo-tolerančný test a iné

 

D-JIS
Kojenecké oddelenie
Lekárska izba
Detská príjmová amb.