Knižnica

Súčasťou Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici je lekárska knižnica, ktorá bola zriadená koncom roka 1968. Organizačne je začlenená pod úsek námestníka liečebno-preventívnej starostlivosti. Knižný fond, ktorý tvorí cca 12 600 medicínskych kníh a časopisov je majetkom nemocnice. Úlohou lekárskej knižnice je zabezpečovať knihovnícke činnosti svojim zamestnancom (z radov lekárov, zdravotných sestier a manažmentu) pri ich zvyšovaní a prehlbovaní odborných vedomostí.

Knižničné služby:

  • výpožičná - absenčná (požičiavanie mimo knižnicu)
  • prezenčná (študovanie literatúry priamo v knižnici)
  • medziknižničná výpožičná služba – ak nevlastníme požadovanú literatúru, je možnosť zapožičať z iných lekárskych knižníc
  • rešeršné služby (z oblasti medicíny a ošetrovateľstva) – sú spracovávané z elektronických databáz:
  • BMČ (česká databáza Bibliographia Medica Cechoslovaca)
  • EBSCO (databáza článkov v angličtine, ktorá obsahuje plné texty zo zahraničných lekárskych časopisov)
  • iné medicínske elektronické portály

Registrácia v lekárskej knižnici je pre všetkých čitateľov spoplatnená - 1,66 €/rok

Kontakt:
E-mail: alena.hlobikova@nemocnicapb.sk
Tel.: 042 / 430 41 66

Voľné pracovné miesta

Partneri