Zmluvy

Dátum uzatvorenia Číslo zmluvy/predmet Druhá strana / IČO PDF
28.3.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/N/2022 Igor Šamaj - IČOTREND dokumenty/zmluvy/IČOTREND - Šamaj.pdf PDF text (326,52 kB)
31.3.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/N/2022 ORL-ENDO s.r.o. dokumenty/zmluvy/MUDr. Wallenfels.pdf PDF text (446,91 kB)
28.3.2022 Zmluva o reklame Katarína Adamičková - FOKA dokumenty/zmluvy/Adamickova - FOKA.pdf PDF text (146,46 kB)
28.3.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/N/2021 Levisa s.r.o. - hračky dokumenty/zmluvy/Levisa, s.r.o. - hračky.pdf PDF text (392,32 kB)
10.3.2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2008 Anna Horinková dokumenty/zmluvy/Dohoda Horinkova.pdf PDF text (255,83 kB)
23.3.2022 Dodatok k Rámcovej Dohode na dodávku potravín Jakub Ilavský s.r.o. dokumenty/zmluvy/Ilavsky.pdf PDF text (125,19 kB)
17.3.2022 Dodatok č. 25 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti Union zdravotná poisťovňa a.s. dokumenty/zmluvy/UNION_dodatok č.25.pdf PDF text (92,41 kB)
28.2.2022 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky ADS Consult s.r.o. dokumenty/zmluvy/Zmluva o zapez. overenia učtovníctva a uctovnej zavierky.pdf PDF text (1,22 MB)
18.2.2022 Zmluva o servisnej činnosti č. ZA4-20-0051 GreMI KLIMA s.r.o. dokumenty/zmluvy/GREMI KLIMA_zmluva o servisnej činn..pdf PDF text (666,89 kB)
28.2.2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci VASAMED s.r.o. dokumenty/zmluvy/VASAMED_dohoda o ukon..pdf PDF text (46,75 kB)
21.2.2022 Zmluva o kontrolnej činnosti a servisnej činnosti MIKROHUKO spol. s.r.o. dokumenty/zmluvy/mikrohuko_22.pdf PDF text (280,28 kB)
01.2.2022 Rámcová kúpna zmluva č. 01/2022 Sysmex Slovakia s.r.o. dokumenty/zmluvy/Sysmex.pdf PDF text (323,29 kB)
21.2.2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na Mrazené výrobky INMEDIA s.r.o. dokumenty/zmluvy/INMEDIA.pdf PDF text (114,22 kB)
21.2.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2021/0027 IMAO electric s.r.o. dokumenty/zmluvy/imao_dodatok_3.pdf PDF text (121,34 kB)
14.2.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/N/2022 VRBATA s.r.o. dokumenty/zmluvy/VRBATA.pdf PDF text (566,64 kB)
16.2.2022 Zmluva o dielo AKTIV PRO s.r.o dokumenty/zmluvy/zmluva_o_dielo-Activ Pro.pdf PDF text (393,15 kB)
14.2.2022 Dodatok č. 33 k Zmluve č. 10NSP2000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. dokumenty/zmluvy/Dodatok č.33 VZP.pdf PDF text (219,76 kB)
10.2.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5101586998 Slovenský plynárenský priemysel a.s. dokumenty/zmluvy/SPP.pdf PDF text (920,6 kB)
02.2.2022 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.4/N/2022 Jana Ďurčanská dokumenty/zmluvy/Zmluva o najme č4N2022.pdf PDF text (388,46 kB)
02.2.2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodávku potravín Jakub Ilavský s.r.o. dokumenty/zmluvy/Dodatok k Ramcovej Zmluve-potraviny.pdf PDF text (127,82 kB)
<< < 1 2 3 4 5 > >>