Zákazky s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou

s cenami od 1 000 do 10 000 (tovary a služby) a od 1 000 do 20 000 (stavebné práce) eur bez DPH, v zmysle § 102 ods. 4) zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazky s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2012

Por.č.Názov (popis) komodityHodnota komodity v € bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1 SPIROMETER 4 008,33 € JAEGER Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
2 PÔRODNÁ POSTEĽ 4 142,00 € ULTRAMED,s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 985 01 Žiar nad Hronom
3 Testovacie pomôcky pre rádiológiu 1 143,00 € ANTON,s.r.o. Jachtárska 61, 921 01 Piešťany
4 KOMPRESOR 1 300,00 € BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/165 Piešťany
5 Vypracovanie jednostupňového projektu v rozsahu pre stavebné konanie a realizáciu stavby s výkazom prác a materiálu pre potreby výberu dodávateľa stavby - akcie: „REKONŠTRUKCIA A REPROFILIZÁCIA URGENTNÉHO PRÍJMU“ NsP Považská Bystrica. 7 150,00 € Ing.Arch. Stanislav Rentka, Podnikateľská 3, 900 24 Dunajská Lužná
6 15 ks pojazdný upratovací vozík (2vedrá+ žmýkač mopu), 30 ks kompletný mycí mop, 120 ks náhradný poťah na mop 7 035,00 € ECOLAB,sro Čajakova 18, 811 05 Bratislava
7 PODLAHOVÝ ČISTIACI AUTOMAT 6 568,00 € ECOLAB,sro Čajakova 18, 811 05 Bratislava
8 INTERIEROVÉ VYBAVENIE – PREDAJNÉ PULTY 1 790,00 € Marek Pitel ul.M.Kukučína 1844/72, 018 61 Beluša
9 Dodávka výpočtovej techniky-21ks PC 9 660,00 € NRSYS,s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra
10 „Stavebné opravy – kompletná oprava socialno-hygienických zariadení na chirurgickom oddelení. 2 017,50 € FOHAS,sro M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Pov.Bystrica
11 Stavebné opravy - výmena okien 4 987,05 € UDO SK,s.r.o. Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
12 „Stavebné opravy – výmena antistatickej podlahy. 5 502,50 € Ján Kudlík 018 21 Horný Lieskov 101
13 „Elektromontážne práce – napojenie sterilizátorov“ NsP Pov.Bystrica. 3 746,19 € Krajči,s.r.o. Dedovec 1756/276, 017 01 Pov.Bystrica
14 Kancelársky papier a kancelárske potreby 3 867,89 € XEPAP,spol. s r. o.Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
15 Plastové vrecia na odpad 4 230,00 € ATRIO PLUS, s.r.o.J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza
16 Zdravotnícke a nezdravotnícke tlačivá 4 911,90 € Jozef IGAZ – Tlačivá – Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín
17 Stavebné a vodoinštalačné práce v centrálnej sterilizácii NsP Pov.Bystrica. 1 338,94 € Krajči,s.r.o. Dedovec 1756/276, 017 01 Pov.Bystrica
18 Dodávka obkladu a dlažieb. 1 724,14 € FOHAS,sro M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Pov.Bystrica
19 Oprava – čítacie zariadenie AGFA CR85/NX3 1 857,50 € PULImedical,s.r.o. Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
20 Demontáž a spätná montáž ožarovacej kabíny Cosmedico a Waldman + výmena žiaričov UVA a UVB 4 067,39 € E-BA tpz, sro Votrubova 11, 821 09 Bratislava
21 Odborný presun skiaskopicko–skiagrafického rtg pracoviska č.2 na rtg pracovisko č.3 RDGodd.NsP Pov.Bystrica 3 000,00 € TYREX-X,sro J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
22 Oprava bronchoskopu výmenou polokompletu celej zavádzacej časti 4 800,00 € ULTRAMED,s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 985 01 Žiar nad Hronom
23 ŠZM-osteomateriál/klince,skrutky,dlahy/ 2 543,15 € Opti-Med-Pharm,s.r.o. Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
24 ŠZM- VOŠ Acrysoft AT SA60AT 5 909,12 € MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
25 Vákuový systém VivanoMed 5 820,00 € Hartmann Rico,s.r.o. Ensteinova 24, 851 01 Bratislava
26 ŠZM – staplery,zásobníky 9 909,42 € TTPharma,s.r.o. J.Bottu 2, 917 01 Trnava
27 ŠZM – staplery,zásobníky 8 069,00 € MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
28 Uzatvorený odberový systém 5 816,00 € Sarsted,sro Údernícka 11, 851 01 Bratislava
29 ŠZM-osteomateriál/drôty, klince,skrutky,dlahy/ 1 541,03 € RADIX,sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
30 ŠZM 1 583,06 € ZP Medip, Karvaša a Bláhovca 161, 038 61 Vrútky
31 ŠZM – staplery,zásobníky 3 119,86 € TTPharma,s.r.o. J.Bottu 2, 917 01 Trnava
32 ŠZM-endoprotéza 4 244,00 € Beznoska Slovakia,s.r.o. 974 04 Banská Bystrica
33 ŠZM – laryngeálna maska 2 275,00 € TTPharma,s.r.o. J.Bottu 2, 917 01 Trnava
34 ŠZM-šijací materiál 3 537,44 € Opti-Med-Pharm,s.r.o. Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
35 Inštrumentárium k lypektomivkej jednotke 1 384,70 € ULTRAMED,s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 985 01 Žiar nad Hronom
36 ŠZM-šijací materiál 2 532,10 € Opti-Med-Pharm,s.r.o. Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
37 ŠZM- PGA Resorba,Carpolon, Resopren ... 1 967,44 € DISPOMED,sro Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice

 

Zákazky s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2012

Por.č.Názov (popis) komodityHodnota komodity v € bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1 Dvojkrídlové lineárne automatické dvere 1 810,00 € EMOS ALUMATIC,s.r.o. Pov.Podhradie 435, 017 01 Pov. Bystrica
2 Dod vka PC techniky pre nemocniźnŁ lek reĺ 2 893,00 € NRSYS,s.r.o. Akademick  12, 949 01 Nitra
3 Zabezpečenie skúšok dlhodobej stability ionizujúceho žiarenia a monitorovanie pracovýsk so zdrojmi ioinizujúceho žiarenia. 1 509,60 € ústav radiačnej ochrany,sro Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
4 Oprava hydroizolácie plochej strechy na objekte Dostavba polikliniky a širších komplemetov? NsP Pov.Bystrica. 2 399,35 € Strechy - Masár,s.r.o. A.Hlinku 17. 914 01 Trenčianska Teplá
5 Preprava nemocničných postelí. 1 400,00 € EUROTRANS 018 01 Udiča
6 Výmena drevných okien za plastov‚ OAIM a urgentný príjem 8 011,89 € UDO SK, s.r.o. Nemocničná 986,017 01 Považská Bystrica
7 Výmena drevených okien za plastov‚ traumatolog.amb. 3 213,60 € UDO SK, s.r.o. Nemocničná  986, 017 01 Považská Bystrica
8 Oprava chladiaceho boxu pre zomrelých 1 506,00 € Vladimír Beniak-CHLADEX M. Kukučína 800/44, 018 61 Beluša
9 Oprava artroskopických inštrumentov SilGrasp a SilCut 1 015,40 € RADIX,sr.o. Kremniźka 5022/36, 97405 Bansk  Bystrica
10 Servis Infant Flow pre novorodencov 1 049,99 € Dartin Slovensko,s.r.o. •. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
11 Oprava SHAVER pre JAS ORL 1 625,00 € CMI,s.r.o. Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava
12 VOŠ SOFCRYL A2000 1 985,45 € DISPOMED, s.r.o. Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
13 VOŠ TECNIS 2 396,73 € Neomed,s.r.o. Sodomkova 6, 102 00 Praha 10
14 ŠZM- z sobníky do staplerov+staplery 2 951,65 € MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
15 ŠZM-z sobníky do staplerov 2 377,06 € TT Pharma,s.r.o. J.Bottu 2, 917 01 Trnava
16 ŠZM-ortoped. 2 416,22 € Opti-Med-Pharm,s.r.o. Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
17 ŠZM-shaver nože 1 883,33 € ULTRAMED,s.r.o. Š.Moysesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
18 ŠZM-laboratórny materiál 1 038,59 € Mgr.Jana Mičudov  ZP MEDIP, 038 61 Vrútky
19 ŠZM-chirurgický šijací materiál 7 176,69 € Vidra a spol.s r.o. Štrkov  8, 011 96 Žilina
20 ŠZM- chirurg.materiál 9 618,79 € MED-ART,s.r.o. Hornoźerm nska 4, 949 01 Nitra
21 ŠZM-endoprotéza 4 456,00 € Beznoska Slovakia,s.r.o. 974 04 Banská Bystrica
22 ŠZM-uzavretý odber.systém 5 682,59 € Sarstedt,s.r.o. Udernická 11, 851 01 Bratislava

 

Zákazky s nízkou hodnotou za I.štvrťrok 2012

Por.č.Názov (popis) komodityHodnota komodity v € bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1 Kompresor 2 226,60 € BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/165, Piešťany
2 Parný sterilizátor 9 990,00 € BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/165, Piešťany
3 Právne služby (zmluva na 12 mesiacov) 7 900,00 € Advokátska kancelária – advokát JUDr.Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
4 Kopírovací stroj - prenájom (zmluva na 36 mesiacov) 7 776,00 € Simply suplies s.r.o. Drieňová 3, 821 01 Bratislava
5 Oprava rozvádzača trafostanice 1 750,00 € Sládek a syn-Elektroinštalácie Pov.Bystrica
6 Oprava PVC podlahy 1 632,15 € DOMOV,a.s. Pov.Bystrica
7 Tlačiarne a skenery 7 604,20 € NRSYS,s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra
8 Počítače, servery a záložné zdroje 6 843,00 € NRSYS,s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra
9 Softvér pre lekáreň 7 499,00 € NRSYS,s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra
10 ŠZM – senzor vrátane filtrov 1 950,00 € MR Diagnostik,s.r.o. Račianska 72, 831 02 Bratislava
11 ŠZM-šijací chirurg.materiál 2 754,52 € MEDICAL GROUP,a.s. Bencúrova 10, 040 01 Košice
12 VOŠ SOFCRYL A2000 4 938,20 € DISPOMED, s.r.o. Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
13 ŠZM- zásobníky do staplerov+staplery 5 985,92 € MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
14 Monitor vitál.funkcii 1 145,83 € ULTRAMED,s.r.o.Š.Moysesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
15 Vaky na odber darcovskej krvi 2 524,69 € Pharma Group,a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre
16 VOŠ TECNIS 6 591,00 € Neomed,s.r.o. Sodomkova 6, 102 00 Praha 10
17 ŠZM- chirurg. šijací materiál 9 205,50 € Vidra a spol. s.r.o. Štrková 8, 011 96 Žilina
18 ŠZM – odberový materiál 3 603,15 € ZP Medip, Karvaša a Bláhovca 161, 038 61 Vrútky
19 ŠZM-zásobníky do staplerov 1 817,38 € TT Pharma,s.r.o. J.Bottu 2, 917 01 Trnava
20 Vákuový systém VivanoMed 4 233,00 € Hartmann Rico,s.r.o. Ensteinova 24, 851 01 Bratislava
21 VOŠ-multifokálna 1 200,00 € Askin&CO,s.r.o. Martinská 31, 821 05 Bratislava

 

Zákazky s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2011

Por.č.Názov (popis) komodityHodnota komodity v € bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1 Operačné nástroje firmy WOLF 1879,97 Media Comp,s.r.o. Rovinka 268
2 NEOPUFF novorodenecký a detský T resucitátor 1407,65 DARTIN Slovensko,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
3 Nízkoprietokový zmiešavač 1401,6 DARTIN Slovensko,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
4 Chirurgické nástroje firmy COVIDIEN 4702,43 MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4,949 01 Nitra
5 Bipolar Resection, LigaSure Atlas laparospoický 1198,17 TT Phrama, s.r.o. J.Bottu 2, 917 01 Trnava
6 Zberná nádoba 400ml 1663,5 Bioxa Terapeutics,s.r.o. Moyzesova 868, 017 01 Pov.Bystrica
7 Chirurgický šijací materiál 1851,6 Medical Group,s.r.o. Bencúrova 10, 040 01 Košice
8 Osteosyntetický materiál 1724,7 Opti-Med-Pharm,s.r.o. Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
9 Osteosyntetický materiál 1333,08 Opti-Med-Pharm,s.r.o. Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
10 Endoprotéza cervikokapit. 1301,67 Beznoska Slovakia,s.r.o. Kyjevského nám.6, 974 06 B.Bystrica
11 Sety pre vakuovú terapiu 2910 Hartman-Rico,s.r.o. Einstenova 24, 851 01 Bratislava
12 Chirurgický SZM firmy COVIDIEN 1418,4 MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4,949 01 Nitra
13 Laboratórny odberový materiál 1517 ZP Medip, Karvaša a Bláhovca 161, 038 61 Vrútky
14 Cirkulárny stapler 1526,9 MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4,949 01 Nitra
15 Chirurgickě šijací materiál 2797,98 Medical Group,s.r.o. Bencúrova 10, 040 01 Košice
16 Staplery a z sobníky 1875,5 MED-ART,s.r.o. Hornočermánska 4,949 01 Nitra
17 Sety pre vakuovú terapiu 3110 Hartman-Rico,s.r.o. Einstenova 24, 851 01 Bratislava
18 Čelově reflektor, adaptér a zdroj halogén.studeného svetla 1522,14 ULTRAMED,s.r.o. Š.Moyzesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
19 V rámci údržby výmena 5ks plastových okien za drevené, vrátane vonkajších a˙vnútorných parapetov, vnútorných žalúzií a˙sieťok proti hmyzu pre OAIM 1˙668,47 UDO SK Pov. Bystrica
20 Komplexné servisné práce, 1 x za 6 mesiacov, pre pľúcne ventilátory Galileo(1ks) a Raphael(2ks) na OAIM. 1 681,56 MEDIS Nitra
21 Oprava Stenoscopu - diagnostika poruchy pre Ortopedickú operačnú sálu. 1 088,00 GE International Slovensko, s.r.o., Bratislava.
22 Oprava Punch 28171CC a˙Powershaver SL pre Ortopedickú operačnú sálu. 1 593,88 RADIX Bansk  Bystrica
23 Oprava PACS AGFA, chýbajúce mamosnímky v˙systéme PACS, diagnostika zariadenia, REINSTHUL SW.testy pre RTG oddelenie. 1 840,40 PULImedical spol. s˙r.o., Ivanka p.Dunaji
24 Oprava identifikácie kaziet na RTG pracovisku. 2˙492,80 PULImedical spol. s˙r.o., Ivanka p.Dunaji
25 Oprav Oprava nožníc Sonosurg pre Chirurgickú operačnú sálu 2˙223,24 ULTRAMED, s.r.o., Žiar nad Hronom
26 Oprava čítačky DIGITIZ�RU AGFA CR 35 N - X , výmena vadných dielov. 3˙631,90 PULImedical spol. s˙r.o., Ivanka p.Dunaji
27 Zákaznícka karta 1850 NRSYS,s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra
28 Nábytok 9868 Marek Pitel ul.M.Kukučína 1844/72, 01861 Beluša

 

Zákazky s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2011

Por.č.Názov (popis) komodityHodnota komodity v € bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1. Výmena okien – blok „A“ NsP,gastroenterolog.ambulancia 1 180,00 HBH,a.s. Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
  NsP Pov.Bystrica   013 61 Kotešová 343
2. Zabezpečenie PD pre stavebné povolenie akcie: „Rekonštrukcia spaľovne a kotolne“ 4 750,00 PROMA, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina
3. Vrecia na komunálny a nemocničný odpad 3 844,33 Atrio Plus,s.r.o. J.Gramantíka 19, 971 01 Prievidza
4. ŠZM – registračný papier pre EKG prístroje 939,57 Chironax,s.r.o. Revoluční 1280, 738 01 Frídek-Místek
5. ŠZM – katétre,sondy a bakteriálno virálne filtre (katéter močový, katéter odsávací, odsávací uzavretý systém tracheálny, bakteriálno virálne filtre, HMEF filtre, umelý nos) 3 259,58 MEDIA COMP,s.r.o. ul.Košariská 195/42, 900 42 Dunajská Lužná
6 ŠZM – katétre,sondy a bakteriálno virálne filtre (močové vrecká, súprava odsávacia REDON, Redonov dren) 1 896,66 Dahlhausen SK, s.r.o. ul.J.Kréna 361/13, 915 01 Nové Mesto/váhom
7 ŠZM – katétre,sondy a bakteriálno virálne filtre ( katéter močový s balónikom mužský/ženský, sonda žalúdočná, sonda rektálna) 699 SANIMAT,s.r.o. Betlianska 3741/9, 815 07 Bratislava
8 Demineralizačné prístroje 3ks 4 899,00 TT Pharma,s.r.o.J.Bottu 2, 917 01 Trnava
9 Pletená cievna protéza s kolagénom 1 120,90 COPEX M,s.r.o. Púchovská 14, 831 06 Bratislava
10 Operačné nástroje AESCULAP 8 393,10 B.Braun Medical,s.r.o. Handlovská 19, 851 01Bratislava
11 Výmena okien – poliklinika, časť lekáreň 4 636,88 UDO SK, s.r.o. Nemocničná 986, 017 01 Pov.Bystrica
12 Náhradné diely k laparoskopu OLYMPUS 2 020,68 BIOFLEX,s.r.o. 922 09 Borovce 126
13 Chladiace vitríny 2ks 1 278,00 AAA Gastro, s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 017 01 Pov.Bystrica
14 Nábytkový trezor 1 247,60 AD ASTRA BOTH,s.r.o. Semenárska 11, 851 10 Bratislava

 

Zákazky s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2011

Por.č.Názov (popis) komodityHodnota komodity v € bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1. Zateplenie štítovej steny budovy A-bloku NsP Pov.Bystrica 6 940,00 František Lokšík RENO 013 61 Kotešová 343
2. Dodávka a montáž EZS 1 223,06 KELCOM Dubnica,s.r.o. Štúrova 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Dodávka a montáž 2ks vstupných dvojkrídlových lineárnych automat.dverí 6 476,00 EMOS ALUMATIC,s.r.o. Považské Podhradie 435 017 01 Pov.Bystrica
4. Kancelársky papier 2 574,00 XEPAP,s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
5. Kancelárske potreby 1 190,85 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec
6. Zdravotnícke tlačivá 4 299,72 Jozef IGAZ -Tlačivá – Papier, Železničná 714,911 01 Trenčín
7. Oprava vodovodného potrubia 1 077,00 Turičík Pavol 018 12 Brvnište 362
8. Oprava - rtg prístroje 5 818,00 Marián Hammel ul. Hodská 1246, 924 01 Galanta
9. Oprava lineárnej sondy pre USG ESOATE MyLab50 2 927,00 WEGA-MS,s.r.o. Pálenická 601, 922 21 Moravany nad Váhom

Dokumenty na stiahnutie