Informácia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Názov PDF
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Prieskum trhu - Pracovná zdravotná služba verejne_obstaravanie/Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Prieskum trhu - Pracovná zdravotná služba.pdf PDF text (203,86 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Prieskum trhu - Vykonávanie zodpovedného zástupcu v energetike verejne_obstaravanie/Vykonávanie zodpovedného zástupcu v energetike.pdf PDF text (133,37 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Prieskum trhu - Služby technika PO verejne_obstaravanie/Služby technika PO.pdf PDF text (147,95 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Prieskum trhu - Preventívne a ochranné služby - BOZP verejne_obstaravanie/Preventívne a ochranné služby - BOZP.pdf PDF text (148,92 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Dorozumievacie zariadenie PACIENT-SESTRA verejne_obstaravanie/dorozumievacie zariadenie PACIENT-SESTRA.pdf PDF text (253,9 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava ultrazvukového skalpela pre chir.op verejne_obstaravanie/Oprava ultrazvukového skalpela pre Chir.op.pdf PDF text (256,57 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava PVC podlahy verejne_obstaravanie/Oprava PVC podlahy.pdf PDF text (208,31 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Audítorské služby v oblasti certifikácie systému manažérstva kvality verejne_obstaravanie/Audítorské služby v oblasti certifikácie systému manažérstva kvality.pdf PDF text (208,8 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Bezkontakný tonometer s pachymetrom verejne_obstaravanie/Bezkontakný tonometer s pachymetrom.pdf PDF text (208,61 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Matrac verejne_obstaravanie/Matrac.pdf PDF text (208,6 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Kompaktné disky verejne_obstaravanie/Kompaktné disky.pdf PDF text (209,9 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Infúzne stojany verejne_obstaravanie/Infúzne stojany.pdf PDF text (207,25 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Ergometrická zostava verejne_obstaravanie/Ergometrická zostava.pdf PDF text (207,77 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava videoteleskopu pre Chir.op verejne_obstaravanie/Oprava videoteleskopu pre Chir.op.pdf PDF text (255,43 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava vnútorných deliacich zasklených stien verejne_obstaravanie/Oprava.pdf PDF text (251,61 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - YAG fotodistribučný laser verejne_obstaravanie/YAG fotodistribučný laser.pdf PDF text (208,21 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM k ventilátoru Puritan Bennett verejne_obstaravanie/ŠZM k ventilátoru Puritan Bennett.pdf PDF text (210,05 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Multifunkčné terapeutické vozíky verejne_obstaravanie/Multifunkčné terapeutické vozíky.pdf PDF text (207,32 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Interierové vybavenie nadštandartnej izby verejne_obstaravanie/Interierové vybavenie nadštandartnej izby.pdf PDF text (207,12 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Defibrilátor verejne_obstaravanie/Defibrilátor.pdf PDF text (208,31 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Dávkovací systém na riedenie dezinfekčných prostriedkov verejne_obstaravanie/dávkovací systém na riedenie dezinfekčných prostriedkov.pdf PDF text (207,65 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - BIS monitor verejne_obstaravanie/BIS monitor.pdf PDF text (207,5 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Automatický merač tlaku verejne_obstaravanie/Automatický merač tlaku.pdf PDF text (207,4 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Čistiace prostriedky verejne_obstaravanie/cistiace_prostriedky.pdf PDF text (280,32 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Zadanie zákazky, Servis a oprava porúch výťahov NsP PB verejne_obstaravanie/Zadanie zákazky, Servis a oprava porúch výťahov NsP PB.pdf PDF text (326,89 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava videoteleskopu pre Chir.op verejne_obstaravanie/Oprava videoteleskopu pre Chir.op.pdf PDF text (255,43 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - YAG fotodistribučný laser verejne_obstaravanie/YAG fotodistribučný laser.pdf PDF text (208,21 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava casti enternetoveho systemu verejne_obstaravanie/oprava_casti_enternetoveho_systemu.pdf PDF text (207,62 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-obväzy verejne_obstaravanie/szm-obvazy.pdf PDF text (1023,56 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-gáza verejne_obstaravanie/szm-gaza.pdf PDF text (707,31 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-intravenózne kanyly verejne_obstaravanie/szm-intravenozne_kanyly.pdf PDF text (406,48 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-vata verejne_obstaravanie/szm-vata.pdf PDF text (486,79 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-náplasti verejne_obstaravanie/szm-naplasti.pdf PDF text (565,68 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-EKG papier verejne_obstaravanie/szm-ekg_papier.pdf PDF text (449,08 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - ŠZM-ihly a striekačky verejne_obstaravanie/szm-ihly_a_striekacky.pdf PDF text (568,67 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Malotraktor verejne_obstaravanie/malotraktor.pdf PDF text (256,13 kB)
Informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní - "Pľúcny ventilátor" verejne_obstaravanie/plucny_ventilator.pdf PDF text (339,92 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Rekonštrukcia kyslíkovej stanice verejne_obstaravanie/rekonstrukcia_kyslikovej_stanice.pdf PDF text (208,2 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Právne poradenstvo a zastupovanie verejne_obstaravanie/pravne_poradenstvo_a_zastupovanie.pdf PDF text (207,96 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Matrac verejne_obstaravanie/matrac.pdf PDF text (209,2 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Kreslá pre pacientov verejne_obstaravanie/kresla_pre_pacientov.pdf PDF text (208,16 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Kojenecká pojazdná vanička verejne_obstaravanie/kojenecka_pojazdna_vanicka.pdf PDF text (207,59 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Dorozumievacie zariednie PACIENT-SESTRA verejne_obstaravanie/dorozumievacie_zariadenie_pacient-sestra.pdf PDF text (253,67 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Kartotekove skrine verejne_obstaravanie/kartotekove_skrine.pdf PDF text (208,66 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Prekrytie vstupu do polikliniky NsP verejne_obstaravanie/prekrytie_vstupu_do_polikliniky_nsp.pdf PDF text (202,68 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Buranie priecok, otvoru v lekárni NsP verejne_obstaravanie/buranie_priecok-_otvoru_v_lekarni_nsp.pdf PDF text (202,85 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - EKG pre urgentný príjem verejne_obstaravanie/ekg_pre_urgentny_prijem.pdf PDF text (208,38 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Trojdielna zástena s plastovou výplňou verejne_obstaravanie/trojdielna_zastena_s_plastovou_vyplnou.pdf PDF text (208,48 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava sanitárnej miestnosti pôrodnica verejne_obstaravanie/oprava_sanitarnej_miestnosti_porodnica.pdf PDF text (203,51 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Transportné nosidlá verejne_obstaravanie/transportne_nosidla.pdf PDF text (215 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Uzamykateľná presklená vitrína na 100 klúčov verejne_obstaravanie/uzamykatelna_presklena_vitrina.pdf PDF text (208,63 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Štrbinová lampa verejne_obstaravanie/strbinova_lampa.pdf PDF text (208,51 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Stolička určená pre mikrochirurgiu oka verejne_obstaravanie/stolicka_pre_mikrochirurgiu_oka.pdf PDF text (208,87 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Neodkladná podpora životných funkcií verejne_obstaravanie/neodkladna_podpora_zivotnych_funkcii.pdf PDF text (250,84 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Oprava podláh pôrodnica verejne_obstaravanie/oprava_podlah_porodnica.pdf PDF text (203,09 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Fonendoskop verejne_obstaravanie/fonendoskop.pdf PDF text (212,75 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Elektrokoagulátor verejne_obstaravanie/elektrokoagulator.pdf PDF text (257,46 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Sekvenčný kompresný systém verejne_obstaravanie/sekvencny_kompresny_system.pdf PDF text (209,12 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Rekonštrukcia pôrodnica verejne_obstaravanie/rekonstrukcia_porodnica.pdf PDF text (203,59 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Chladnička, mraznička verejne_obstaravanie/chladnicka-_mraznicka.pdf PDF text (209,23 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Automatický merač tlaku verejne_obstaravanie/automaticky_merac_tlaku.pdf PDF text (208,01 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Odsavací prístroj verejne_obstaravanie/odsavaci_pristroj.pdf PDF text (210,8 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Gyn.operačný stôl verejne_obstaravanie/gyn.operacny_stol.pdf PDF text (213,09 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Elektrické polohovateľné lôžko verejne_obstaravanie/elektricke_polohovatelne_lozko.pdf PDF text (214,38 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Skúšky dlhodobej stability rtg prístrojov verejne_obstaravanie/skusky_dlhodobej_stability_rtg_pristrojov.pdf PDF text (302,14 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Monitor vitálnych funkcií verejne_obstaravanie/monitor_vitalnych_funkcii.pdf PDF text (213,54 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Veľkobjemová centrifúga verejne_obstaravanie/velkobjemova_centrifuga.pdf PDF text (213,72 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - WEB - zrušené verejne_obstaravanie/web.pdf PDF text (213,36 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Klimatizácia na OAIM verejne_obstaravanie/klimatizacia_oaim_1.pdf PDF text (205,63 kB)
Informácia o postupe zadávania zákazky -§9 ods.9 ZVO - Výpočtová technika verejne_obstaravanie/informacia_o_postupe_zadavania_zakazky_-9_ods.9_zvo_-_vypoctova_technika.pdf PDF text (212,38 kB)