V roku 2016 boli poskytnuté sponzorské dary od nasledovných darcov

Srdečne ďakujeme všetkým zamestnancom NsP Považská Bystrica, organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí darovali 2% z daní za rok 2016. Celkovo sme získali 54 199,51 EUR, ktoré boli využité na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Z darovaných finančných prostriedkov bolo v roku 2017 zakúpené:

 • magnetická detekčná látka pre chir. odd.
 • el. tyčový mixér pre stravovaciu prevádzku
 • terapeutocké lehátko pre taumatol. amb.
 • endoskop.technika pre gyn.-pôr. odd.
 • inštrumentárium pre gyn.-pôr. odd.
 • pracovné oblečenie, pracovná obuv pre HTO
 • invalidný vozík, umývadlo na vlasy, pulzný oximeter pre neurolog.odd.
 • servírovací vozík pre neurolog.odd.
 • sada laryngoskopov pre chir.odd.
 • lekárske stoličky pre očnú amb.
 • infúzna pumpa pre detské odd.
 • paplóny a vankúše pre neurol. a interné II. oddelenie
 • monitory vit. funkcii pre ortopedické odd.
 • kardiotokograf pre gyn.-pôr. odd.
 • kancelárske kreslo, stolička, stôl pre RDG 
 • kombinovaná chladnička, truhlicová mraznička pre HTO