Poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica

Vážení priatelia,

dovoľte, aby sme Vás opäť poprosili o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica cestou dlhodobo zriadeného OZ NAŠA NEMOCNICA.

Vďaka vám a Vašim 2 % zo zaplatenej dane z príjmov mohlo občianske združenie v uplynulom období zakúpiť napríklad: trenažér dospelého KPR+D na RZP, pracovný stôl s kontajnerom na ODCH, termodezinfekčnú umývačku a laparoskopické inštrumentárium na Chirurgické oddelenie, príslušenstvo k ventilátoru COMEN na Novorodenecké oddelenie, nemocničné lôžko na ARO, germicídne žiariče + spínacie hodiny na Gynekologicko-pôrodnicke oddelenie, monitory vitálnych funkcii +centrála na Ortopedické a Detské oddelenie

a množstvo ďalších prístrojov a pracovných pomôcok, ktoré putovali na jednotlivé oddelenia.

Všetky tieto prístroje veľmi pomáhajú k zlepšeniu a skvalitneniu materiálneho vybavenia našej nemocnice a za to Vám chceme zo srdca poďakovať.

Na našej web stránke www.nemocnicapb.sk nájdete potrebné tlačivá v editovateľnej podobe.

Po doplnení Vašich údajov stačí tlačivo odovzdať na Daňovom úrade.

Z Vašej strany nie potrebná žiadna ďalšia aktivita, všetky ostatné náležitosti vybavíme za Vás, nakoľko si veľmi vážime Váš drahocenný čas.

Za prejavenú podporu občianskeho združenia NAŠA NEMOCNICA, Vám ďakujeme

Dokumenty na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Partneri