Nový anestéziologický prístroj Cerastation 650

Naša nemocnica zakúpila za pomoci finančného príspevku 10 tisíc eur od Považská cementáreň, a.s., Ladce
nový anestéziologický prístroj Cerastation 650 s monitorom vitálnych funkcií B105 v celkovej hodnote takmer 27 tisíc eur.
Tento špičkový prístroj putuje na náš Ortopedický operačný sál, kde našim zdravotníkom výrazne napomôže k ich výnimočnej práci.
Touto cestou sa chceme poďakovať celému vedeniu spoločnosti a všetkým, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili a tým napomohli k ďalšej modernizácií prístrojového vybavenia nášho oddelenia.

Voľné pracovné miesta

Partneri