Nové skrinky na neurologickom oddelení

Za nové skrinky, ktoré pribudli na Neurologické oddelenie patrí veľká vďaka A. Miškechovi a M. Sovíkovi. 

ĎAKUJEME

  

Voľné pracovné miesta

Partneri