Nová mikrovlnka pre chir. oddelenie

Srdečné poďakovanie patrí  pani Daniele Brežnej s rodinou za dar v podobe mikrovlnky, ktorá putuje pre pacientky na chirurgického oddelenia - ženy.

Voľné pracovné miesta

Partneri