„ESO ANGELS AWARDS 2023- PLATINUM STATUS“

Opäť výnimočné ocenenie „ESO ANGELS AWARDS 2023- PLATINUM STATUS“ pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica.

Tento krát putuje na naše Neurologické oddelenie od EUROPEAN STROKE ORGANIZATION (ESO), ktorú každoročne udeľuje iniciatíva ANGELS za manažment a liečbu akútnych cievnych mozgových príhod. 

Sme hrdí na našich zamestnancov, ktorí aj v tejto neľahkej dobe dokážu robiť vysoko kvalitnú medicínu. Ocenenie neurologického oddelenia je ocenením celej nemocnice, nakoľko pri diagnostike a liečbe závažných stavov sa vždy spolupodieľajú aj ostatní pracovníci, v tomto prípade najmä posádky RZP, RLP, pracovníci urgentného príjmu, diagnostického centra, rehabilitácie, ale aj ostatných medicínskych odborov.

Voľné pracovné miesta

Partneri