„ Dekubity: významnosť problematiky a ich výskyt“

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Považská Bystrica (RK SaPA PB) a firmou Lohman & Rauscher zorganizovala dňa 3.3.2023 odborný seminár zameraný na „ Dekubity: významnosť problematiky a ich výskyt“.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať organizátorom a prednášajúcim za ich odborné prednášky i prezentácie, ktoré nás posúvajú v oblasti ošetrovania dekubitov o vyššiu úroveň.

Tešíme sa hojnej účasti a veríme, že nadobudnuté vedomosti našim kolegyniam a kolegom budú v ich praxi nápomocné.

Fotogaléria

Voľné pracovné miesta

Partneri