2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica

Vážení priatelia,
dovoľte aby sme Vás opäť poprosili o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre NsP Považská Bystrica cestou dlhodobo zriadeného OZ NAŠA NEMOCNICA.
Vďaka Vašim 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 mohlo občianske združenie v uplynulom období zakúpiť napríklad: pohodlné odberové kreslá pre darcov krvi, EKG prístroj, operačné svietidlo pre gynekológiu, odsávací prístroj pre interné oddelenie a ďalšie prístroje a pomôcky.
Všetky tieto prístroje výrazne pomohli k zlepšeniu a skvalitneniu materiálneho vybavenia našej nemocnice a za to Vám chceme veľmi pekne poďakovať.
V prílohe Vám dávame k dispozícií predpripravené tlačivá k poukázaniu 2%, kde stačí doplniť Vaše údaje a odovzdať na Daňovom úrade.
Z Vašej strany nie potrebná žiadna ďalšia aktivita, všetky ostatné náležitosti vybavíme za Vás, nakoľko si veľmi vážime Váš drahocenný čas.
ĎAKUJEME Vám a prajeme rok plný zdravia, šťastia a pohody

Dokumenty na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Partneri