PhDr. Ivana Humená, PhD.

Ambulancia klinickej logopédie

Typ ambulancieSúkromná
LekáriPhDr. Ivana Humená, PhD.
Klapka042/4304391
Poschodie1. chodba ORL a logopedické ambulancie
BudovaBlok B, vchod od bankomatov

Otváracie hodiny

Ambulancia klinickej logopédie (PhDr. Ivana Humená, PhD. – klinický logopéd) poskytuje klinicko-logopedickú intervenciu pre deti a dospelých. Klinicko-logopedická intervencia zahŕňa diagnostiku, terapiu a prevenciu narušenej komunikačnej schopnosti ako aj poradenstvo a edukáciu rodičom a príbuzným a ich zaškolenie do terapeutických techník. 

V prípade záujmu o klinicko-logopedické vyšetrenie (prvé vyšetrenie) alebo konzultáciu je potrebné sa vopred telefonicky objednať v čase od 14:00-14:30.

Mobil: 0950 723 747

Na prvé klinicko-logopedické vyšetrenie je potrebné doniesť:

-zdravotný záznam

-odporúčanie od obvodného lekára (výmenný lístok)

-kartu poistenca

V prípade, že na objednaný termín vyšetrenia nemôžete prísť, je nutné sa VOPRED telefonicky preobjednať (najneskôr 24 hodín pred termínom)

Zameranie klinicko-logopedickej ambulancie:

-Klinicko-logopedická intervencia narušenej zvukovej roviny reči (dyslália, fonologické poruchy)

- Klinicko-logopedická intervencia vývinových jazykových porúch (oneskorený vývin reči, vývinová dysfázia)

- Klinicko-logopedická intervencia porúch plynulosti (vývinové dysfluencie, zajakavosť, brblavosť)

- Klinicko-logopedická intervencia symptomatických porúch reči (orofaciálne rážštepy, poruchy sluchu, mentálne postihnutie, mutizmus a iné)

- Klinicko-logopedická intervencia porúch hlasu

- Klinicko-logopedická intervencia neurogénnych porúch komunikácie (afázia, dyzartria, kognitívno-komunikačné deficity)

- Klinicko-logopedické poradenstvo a edukácia rodičom a príbuzným 

Ambulancia klinickej logopédie má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami (VŠZP, Dôvera, Union).

Výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, vyšetrenia na vlastnú žiadosť a nadštandardná logopedická intervencia, sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka výkonov, ktorý sa nachádza na nástenke pred ambulanciou.